En miljösmart kommun

HÅLLBAR OCH RESURSSNÅL KONSUMTION

Hållbar och resurssnål konsumtion

Ett av kommunens övergripande mål är att konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar. Konsumtionens miljöpåverkan måste minska om vi ska uppfylla globala klimatavtalet, att temperaturökningen ska hållas under 2 grader, och våra egna miljömål. Vår konsumtion påverkar miljön utanför Sveriges gränser, därför är det viktigt att konsumera på ett hållbart sätt.

Karlstad vill vara med i arbetet för att driva på utvecklingen mot en mer hållbar konsumtion och produktion. Vi som konsumenter kan påverka utvecklingen genom att till exempel välja kvalitet över kvantitet, använda det vi har, dela på prylar och handla begagnat.

Så här ligger vi till

Svenskarnas konsumtion ökar och det är rimligt att anta att det är detsamma för Karlstad. Ett mått på hur mycket vi konsumerar är hur mycket vi slänger. Mängden hushållsavfall per person i Karlstads kommun har de senaste sju åren, 2010–2016, pendlat mellan som lägst 498 kg och som högst 524 kg per person och år. Vid det senaste mättillfället (2016) var avfallsmängderna 509 kg och därmed sjunkit sedan året innan.

Goda exempel på hur vi jobbar mot målet

  • Karlstad är en Fairtrade City sedan 2008 och har som enda kommun i landet utnämnts till Årets Fairtrade City två gånger: år 2012 och 2017.
  • Olika lokala initiativ har startat till exempel Fritidsbanken, Återbruket Karlstad, Klädoteket och klädbytarskåpet Tage.
  • Solareturen, Karlstads största second-hand butik, firar 20 år 2017.
  • Solacykeln lånar ut cyklar kostnadsfritt och har funnits sedan 1997.
  • Karlstadsborna erbjuds rådgivning genom kommunens avfallsrådgivare och via mobilappen Kasta rätt som ska underlätta och motivera till källsortering.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den