En miljösmart kommun

INGEN PÅVERKAN AV
SKADLIGA ÄMNEN

Ingen påverkan av skadliga ämnen

Ett av kommunens övergripande mål är att Karlstadsborna och miljön ska inte påverkas negativt av skadliga ämnen. Skadliga ämnen finns i nästan allting omkring oss: i möbler, leksaker, kläder, mat, hygienprodukter, elektronik och bilar. Vi använder allt fler kemikalier och en del av dem är skadliga för oss och för natur och djur. Barn är mer känsliga än vuxna. Vi arbetar därför för en giftfri miljö i Karlstad.

Så här ligger vi till

För vissa miljögifter i Karlstad minskar halterna i miljön, medan andra ämnen ökar. Långlivade ämnen är spridda och finns lagrade i våra varor och byggnader. För många ämnen saknar vi kunskap om hälso- och miljöeffekter. Vår ökade konsumtion leder till ökad produktion av kemikalier och varor och då ökar spridningen av skadliga ämnen.

Goda exempel på hur vi jobbar mot målet

  • Gamla leksaker innehållande skadliga ämnen har kasserats på förskolor.
  • Vi har slutat använda tryckimpregnerat virke i miljöer där barn vistas.
  • Ökar kunskapen genom att vi deltar i det nationella kommunnätverket Giftfri vardag.
  • Karlstad rankas som Sveriges fjärde bästa kommun vad gäller kemikaliearbetet för en giftfri miljö.
  • Genomfört informationskampanjer för allmänheten: bland annat en avloppskampanj med information om vad som får spolas ned i avloppet.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den