Så här ligger vi till

Fossiloberoende fordonsflotta

Två män står intill bil med Karlstads kommuns varumärke - den glada solen

Politikerna vill att vägtrafiken ska vara fossiloberoende år 2030. 2030-sekretariaret har tagit fram indikatorer visar hur långt vi kommit på vägen mot målet. Där kan du se hur det går för Karlstads kommun.

2030-sekretariatet

År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Det är ett av klimatmålen som sju av riksdagens partier står bakom, och som gäller från 1 januari 2018. Det är i linje med målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, som regeringen slog fast redan år 2008, och som preciserades i FFF-utredningen Fossilfritt på Väg. Lobbyorganosationen 2030-sekretariatet skapades med syfte att säkerställa att 2030-målet verkligen uppnås. Läs mer om det på 2030-sekretariates webbplats.

Hur ser det ut för Karlstad?

På 2030-sekretariatets webbplats kan du läsa mer om Karlstads indikatorer för en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Här kan du läsa mer om vårt index och de två mål vi har satt upp, fossil energianvändning i nya personbilar och resesträckor i kollektivtrafiken. Du kan också läsa mer om energianvändning och växthusgasutsläpp inom transportsektorn, indikatorer kopplade till fordon, indikatorer kopplade till de drivmedel som används i våra fordon och beteende kring resor. 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den