Så här ligger vi till

Gröna nyckeltal

Ax

Sveriges Ekokommuner samlar nyckeltal kopplat till miljö för alla medlemskommuner. Vi är en av många medlemmar. Syftet med nyckeltalen är att på ett enkelt och konkret sätt visa ifall utvecklingen inom valda områden går mot hållbarhet.

Sveriges ekokommuner har antagit 12 nyckeltal för att kunna följa utvecklingen inom ekokommunerna och få indiktatorer på om kommunerna utvecklas mot ett hållbart samhälle. Nyckeltalen är utvalda av medlemmarna själva. Nyckeltalen berör viktiga områden för oss.

Nyckeltalen

På Sveriges ekokommuners webbplats kan du läsa mer och se resultaten för nyckeltalen för Karlstads kommun.

Här är de 12 nyckeltalen:

 • koldioxidutsläpp från industrin och koldioxidutsläpp från övriga sektorer
 • resor med kollektivtrafik
 • förnybara bränslen i kollektivtrafiken
 • ekologisk odling
 • miljöcertifierat skogsbruk
 • skyddad natur
 • mängd hushållsavfall
 • bly i avlopsslam, kadium i avloppslam och kvicksilver i avloppsslam
 • förnybar energi kommunala lokaler
 • energi för tjänsteresor och koldioxidutsläpp tjänsteresor
 • ekologiska livsmedel och
 • certifierade skolor och förskolor.

Nyttan med gemensamma nycketal

Nyckeltalen utgör ett statistiskt underlag för oss. Det visar trender i det lokala hållbarhetsarbetet. Det ger också möjlighet att ta del av vad som ligger bakom andra ekokommuners positiva eller negativa trender.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den