Så här ligger vi till

Klimatbokslut för Karlstads energi

Luft

Varje år gör Karlstads Energi ett klimatbokslut. Bokslutet för 2017 visar att vi tillsammans har sänkt kommunens utsläpp av koldioxid med 205 000 ton.

De oberoende miljökonsulterna på Profu har räknat på hur husen i Karlstad skulle värmas och vad som skulle hända med de sopor som vi idag samlade in om det var så att Karlstads Energi inte fanns. Enligt de beräkningar hade utsläppen av koldioxid ökat med 205 000 ton under 2017 om Karlstads Energis verksamhet inte existerat. Läs mer om klimatbokslutet på karlstadsenergi.se

Karlstads Energi gör en stor insats för vår miljö

Det största bidraget lämnar fjärrvärmen. Av resurser som annars skulle gå till spillo kan vi göra el och värme. Bränslet är i första hand rester från skogsindustrin och ditt utsorterade restavfall som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas. Karlstads Energi, tillsammans med sina kunder, ser vi till att vi värmer Karlstad på ett hållbart sätt. Samtidigt som vi tillverkar förnybar värme producerar vi även förnybar el. 

Hur skulle denna el och värme produceras om Karlstads Energi inte fanns?

Med all säkerhet skulle många fastigheter då värmas med värmepumpar. Värmepumpar är bra och kan med fördel användas – där inte fjärrvärme från Karlstads Energi finns. Värmepumpar drivs nämligen på el. Ju mer el vi använder i Sverige – desto mindre av vår fina koldioxidsnåla el kan vi i stället exportera till exempelvis Finland, Danmark, Tyskland och Polen. I dessa länder produceras mycket av elen i kolkondenskraftverk som har långt högre utsläpp av koldioxid än vad vi har i Sverige. När vi ökar vår elförbrukning i Sverige ökar alltså utsläppen av koldioxid globalt. Har du fjärrvärme bidrar du dessutom till dubbel klimatnytta eftersom du minskar elförbrukningen och ökar den förnybara elproduktionen. En dubbelvinst med andra ord.

Vad skulle hända om vi inte gjorde värme av dina sopor?

Då skulle Karlstads Energi få köra Karlstadsbornas sopor till någon annan anläggning i Sverige. Detta skulle i slutändan leda till att Sverige skulle importera mindre avfall och mer avfall skulle hamna på deponi i Europa. Avfall som ligger och ruttnar på en soptipp leder till högre koldioxidutsläpp.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den