Så här ligger vi till med miljöarbetet

Klimatbokslut för Karlstads energi

Värmeverket

Karlstads Energi gör en stor insats för vår miljö och vårt klimat, främst med tanke på fjärrvärmen. De gör regelbundet klimatbokslut där de räknar på hur deras klimatpåverkan ser ut. 

Av resurser som annars skulle gå till spillo gör Karlstads energi el och värme. Bränslet är i första hand rester från skogsindustrin och ditt utsorterade restavfall som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas. I klimatbokslutet beräknas klimatpåverkan och hur mycket utsläpp som deras verksamhet förhindrar.

Mer om klimatbokslutet på karlstadsenergi.se 

Uppdaterad den