Så här ligger vi till med miljöarbetet

Klimatutredning för Karlstads kommun

Karlstads kommun har ett mål om att bli en fossilfri kommun inom några årtionden. År 2018 genomförde Karlstads kommun en klimatutredning för att se vad det målet innebär för oss och vad vi behöver göra för att nå dit. 

Syftet med utredningen

Utredningen tydliggör innebörden av att bli fossilfria inom några årtionden. Den beskriver även vilka utmaningar och möjligheter som kommunen står inför i det fortsatta arbetet inom klimatområdet. Utredningen är ett underlag för kommunkoncernens arbete inom klimatområdet, och den årliga uppföljningen av kommunens övergripande mål.

Klimatutredningen för Karlstads kommun

Det finns tre versioner av utredningen: en sammanfattning, en mellanlång version och originalet.

Utredningen (sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen)

Utredningen (mellanlång version utan bakgrundsbeskrivningar och bilagor)

Utredningen (komplett version)

Uppdaterad den