Miljö och energi

Sjöar och vattendrag

Fågelhona (knipa) med ett större antal ungar som simmar i en sjö.
Vatten är en viktig del av Karlstads kommun.

Karlstads kommun är i hög grad präglad av vatten – belägen vid Sveriges största sjö och med Karlstads tätort uppbyggd på Klarälvens delta. Här har vi samlat information om allt från vattenvård till översvämningsfrågor. 

Totalt täcks omkring 20 procent av kommunens yta av vatten. Vatten är vårt viktigaste livsmedel men också en viktig miljöfaktor i naturen. Det finns flera olika typer av vattenmiljöer inom kommunen, från sjöar och vattendrag till strandmiljöer, myrmarker och sumpskogar. Alla miljöer är viktiga för sin speciella uppsättning av arter.

Hur mår vattnet i Karlstads kommun?

Sjöar och vattendrag inom Karlstads kommun har många olika typer av utmaningar, bland annat övergödning, försurning och miljögifter. Utmaningarna ser olika ut i olika delar av kommunen.

Här kan du läsa mer om vattenvård 

Här kan du läsa mer om vatten och avlopp

Vad kan jag göra för att förbättra vattnet?

Du kan hjälpa till att göra vattnet i Karlstad bättre, till exempel genom att  inte skräpa ner, vara vattensmart, spola rätt och minska användning av farliga kemikalier. 

Här kan du läsa mer om att bli vattensmart

Här kan du läsa om rätt och fel att spola ner i avloppet

Här kan du läsa mer om kemikalier utomhus

Vill du veta mer om vattennivåer, ras och skred och översvämning?

Inom vissa delar av karlstads kommun finns risk för översvämningar, ras eller skred. Läs mer på följade länkar:

På den här sidan kan du följa aktuella vattennivåer

Här kan du lära dig mer översvämning

Här kan du läsa mer om ras och skred  

Vattnet är viktigt för friluftsliv och turism

Förutsättningarna för vattenknutet friluftsliv och turism i Karlstads kommun är mycket goda, inte minst med tanke på den unika deltamiljön och Vänerskärgården. Inom kommunen kan du också uppleva vackra prolande älvmiljöer som Östanåsån, Prostgårdsälven och Horssjöälven. Det finns även ravin och källmiljöer, som exempelvis kan upplevas vid ett besök vid Nygårskällan. Eller kanske ett bad vid sjön Mosaren, som är en så kallad dödisgrop där en kvarbiliven bit av en glaciär som skapat ett hål som blivit en sjö. 

Här kan du läsa mer om bad och badplatser

Här kan du läsa mer om båt och hamn

Här kan du läsa med om båtbussarna

Här kan du läsa mer om fiske

Här kan du läsa mer om vandringsleder och strövområden inom kommunen

Uppdaterad den