Sjöar och vattendrag

Muddring i Klarälven

Flygfoto som visar sandbankar som samlats vid Almarsholmen i Klarälven.
Flygfoto över sandbankar vid Almarsholmen. Copyright: Mikael Svensson

Karlstads kommun har tagit fram en muddringsplan för Klarälven där man undersöker möjligheterna att muddra i älven för att minska sandbankar och igensättningen av älvfårorna.

I Klarälven finns det två vägar för vattnet att ta sig ut i Vänern, västra och östra älvgrenarna. I älven avsätts sediment hela tiden. Detta leder till att sandbankar uppstår och växer, vilket kan leda till problem när vattennivåerna stiger. Samråd med allmänheten om muddringsplanen skedde 2014.

Uppdaterad den