Kommunens arbete mot översvämningar

Översvämningsprogram

Karlstads kommun har tagit fram ett översvämningsprogram för Klarälven och Vänern. Programmet lägger fast hur kommunen ska arbeta för att möta dagens och framtida risker för översvämningar.

De senaste åren har Karlstads kommun gjort stora insatser för att öka kunskapen och ambitionsnivån i arbetet med översvämningar. Utifrån mätningar, information, data och erfarenheter har olika typer av analyser utförts som lett till kunskap och insikt hos tjänstemän och politiker.

Uppdaterad den