Kommunens arbete mot översvämningar

Översvämningsskydd vid sjukhuset

Skiss över hur den upphöjda gång- och cykelvägen kommer se ut.
Skiss över hur den upphöjda gång- och cykelvägen kommer se ut.

Karlstads kommun och Landstinget i Värmland har byggt en upphöjd gång- och cykelväg längs med Älvgatan för att skydda sjukhuset mot översvämningar när det är höga flöden i Klarälven.

Centralsjukhuset i Karlstad fyller en viktig samhällsfunktion som måste fungera även vid en stor översvämning. Genom att bygga en upphöjd gång- och cykelväg från korsningen Älvgatan/Rosenborgsgatan till grönområdet norr om villabostäderna längs Rosenborgsallén klarar sjukhuset att kunna klara av flöden tre meter över den normala vattennivån i Klarälven.

Översvämningsskyddet stod klart 2018.

Uppdaterad den