Översvämning

Hantera en översvämning

Översvämmat område i Skåre 1995. En barriär med sandsäckar har lagts för att hindra vattnet från att flöda högre.
Översvämning Skåre 1995

Att vara förberedd på hur man ska agera vid en översvämning underlättar både för den enskilde och för beredskapspersonalen. Nedan följer råd om hur man bör agera vid en översvämning.

Innan en översvämning

Om du bor i ett område med översvämningsrisk bör du se om din fastighet. Som fastighetsägare är du ansvarig för att skydda din fastighet.

Här kan du läsa mer om hur du skyddar din fastighet

Under en översvämning

Lyssna på radio och TV för information. Besök kommunens hemsida: www.karlstad.se eller kommunens Facebooksida. Du kan även söka information på eller ringa 113 13 där du kan få eller lämna information om en kris.

Här kommer du till krisinformation.se 

Skydda din fastighet

Försök att täta golvbrunnar, källarfönster och ventiler. Flytta värdefulla föremål så att de ej vattenskadas. Stäng av strömmen till elektriska apparater, det kanske också är nödvändigt att stänga av huvudströmmen. Rör inga elektriska apparater ifall du står på blött golv.

Gå inte genom strömmande vatten 

Gå helst inte genom strömmande vatten, det kan vara farligt. Om du måste gå igenom ett översvämmat område ta reda på hur djupt det är innan du går över. Vattenmassorna kan även vara förorenade av spillvatten och kemikalier. Gå inte igenom ett avspärrat område! vägar och gång- och cykelvägar kan vara underminerade och rasa. Se upp för drivande föremål i vattnet.

Kör inte bil genom ett översvämmat område 

Du och ditt fordon kan bli stående i vatten som stiger eller svepas med i vattenmassorna. Parkera inte heller fordon nära ett översvämmat område då fordonet kan dras med i vattenmassorna och bli förstört och även göra åverkan på viktig infrastruktur.

Efter en översvämning

När vattnet drar sig tillbaka bör man vara försiktig i områden där översvämningen varit. Hus, vägar, gång- och cykelvägar kan vara underminerade och kan rasa. Om ens hus har varit omgärdat av vatten kan fundamenten ha blivit skadade och det är en risk att vistas i huset. Undersök huset noga för att se om det har blivit skadat. 

Rengör och desinficera allt som varit i kontakt med vattnet. Vattnet kan ha varit nedsmutsat med spillvatten och kemikalier.

Kontakta ditt försäkringsbolag om du inte redan gjort det. Dokumentera alla eventuella skador innan du börjar reparationer.

Läs mer på dinsakerhet.se

Läs mer på civilförsvarsförbundets webbsida

Uppdaterad den