Vattenvård

Övergödning, miljögifter och försurning i Karlstads vatten

Man tittar från en båt in i en sjö med en vattenkikare.
Undersökning av siktdjup i sjön Alstern.

Trots att vi har gott om vatten med god kvalitet i Karlstad, finns det mycket som kan störa. Varje sjö och vattendrag är har egna ekosystem och bland annat påverkar övergödning, försurning och miljögifter sjöar och vattendrag negativt. 

Kalkning motverkar försurning

I den norra delen av Karlstads kommun har försurning av sjöar och vattendrag varit ett stort problem. Förhållandena har förbättrats betydligt genom den kalkning som kommunen bedriver genom Värmlands läns kalkningsförbund. Eftersom de sura förhållandena i sjöar minskat har fisk och andra levande organismer återkommit. För att bevara en god status behövs fortsatt kalkning. Kalkningen i norra delen av kommunen utförs genom spridning av kalk både från båt och från helikopter.

Det är fortsatt viktigt att minska utsläpp av försurande ämnen från väg- och sjötrafik, värme- och elkraftverk, industrier samt jordbruk. Även skogsbruk kan bidra till försurning, både genom tillväxt och skörd. 

Läs mer om kalkning på Värmlands läns kalkningsförbunds webbplats

Här kan du läsa mer om det Svenska miljömålet: Bara naturlig försurning

Åtgärder för att minska övergödning

Det är framförallt i kommunens södra delar som vissa sjöar och vikar i Vänern har problem med övergödning. Ungefär en tredjedel av kommunens sjöar och vattendrag har problem med höga halter av näringsämnen. I vissa sjöar och vikar uppstår tidvis kraftiga algblomningar.

Kommunen arbetar på flera olika sätt för att minska övergödning av sjöar och vattendrag. Bland annat så jobbar vi med:

  • Olika typ av tillsyn, till exempel tillsyn av enskilda avlopp, avloppsreningsverk och lantbruksverksamhet
  • Rening av avloppsvatten i reningsverk och anslutning till kommunala reningsverk 
  • Samverkar i projektet Alstern fri från övergödning med Alstersälvens vattenråd, som handlar om näringsbelastningen i sjön Alstern.
  • Samarbetsprojeket för att motverka övergödning i Tolerudsbäcken (ävan kallad Hyndalsån) i samarbete med Kils kommun och Norsälvens vattenråd
  • Olika fysiska åtgärder i exempelvis Sundstatjärn 

Vad kan jag göra som privatperson för att minska näringsbelastning?

  • Töm båttoaletten på land. Från 1 april 2015 gäller förbud att tomma toaletttanken rätt i sjön.
  • Avgaser har en gödande effekt, tanka därför gräsklipparen och utombordsmotorer med alkylatbensinen istället för den vanliga varianten.
  • Välj fosfatfria hushållskemikalier om ditt avlopp inte är anslutet till ett reningsverk.
  • Kissa inte i vattnet utan hellre på land. Den mängd som en person normalt kissar under ett dygn ger gödning till ett kilo alger

Här kan du läsa mer om det Svenska miljömålet: Ingen övergödning

Miljögifter i fisk

Vi kan äta fisk från de flesta insjöar, men det är viktigt att inte äta för mycket och för ofta. Forskning visar att halterna av miljögifter och kvicksilver i matfisken i bland annat Vänern är högre än EU tillåter. Feta fiskar från bland Vänern, Vättern och Östersjön lagrar PCB-gifter och dioxin och gäddan kan ha höga kvicksilverhalter. Det är viktigt att följa Livsmedelsverket kostrekommendationer för matfisk.

Läs mer om kostrekommendationer på Livsmedelsverkets webbplats

Kommunen har sammanställt kvicksilverhalten i gäddmuskulatur i kommunens sjöar. Den senaste rapporten sammanställdes 2009 och arbete pågår nu med insamling av gäddor för en ny analys. 

Rapport om kvicksilver i fisk i Karlstad från 2009

Vill du veta mer om kommunens vatten?

Kontakta gärna vattenstrateg Sofia Hallerbäck.
E-postadress: sofia.hallerback@karlstad.se

Uppdaterad den