Miljö och energi

Sjöar, vattendrag och grundvatten

Sommarro

Vattnet en viktig del av Karlstad! Vår stad ligger vid Värmlands största vattendrag Klarälven som rinner ut i Sveriges största insjö Vänern. Vattnet är en viktig del av stadens identitet. Generellt sett mår kommunens vattendrag bra, så bra att Karlstad tätort använder Vänervatten som dricksvatten.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel men också en viktig miljöfaktor i naturen. Det finns flera olika typer av vattenmiljöer, från sjöar och vattendrag till strandmiljöer, myrmarker och sumpskogar. Alla miljöer är viktiga för sin speciella uppsättning av arter. I Karlstad finns det gott om främst strandängar och mossar.

Vattnet viktigt för friluftsliv och turism

Förutsättningarna för vattenknutet friluftsliv och turism i Karlstads kommun är mycket goda, inte minst med tanke på den unika deltamiljön och Vänerskärgården.

Vattnet kan bli bättre

Generellt sett mår kommunens vattendrag bra, men finns dock en hel del förbättringsområden. Trots att de flesta föroreningarna har minskat i Vänern under de senaste årtiondena har mängden näringsämnen, främst kväve och fosfor, ökat vilket främst drabbat grunda Vänervikar. Det ger problem med igenväxning och algtillväxt.

I kommunens norra del finns en del vatten som är drabbade av försurning. Det beror till stor del på att de ligger i områden med sura berg- och jordarter som inte klarar att buffra det sura nedfall som finns i hela kommunen. För att minska skadeverkningarna har kommunen ett pågående kalkningsprojekt, där de mest drabbade vattendragen kalkas och kontrolleras regelbundet.  

Mätning av kvicksilverhalt i gädda

Ungefär vart tionde år mäter vi kvicksilverhalten i gädda i kommunens sjöar. Enligt den senaste undersökningen var kvicksilverhalten i stort sett oförändrad, men nivån är ändå i många fall hög.

Läs hela rapporten Kvicksilverrapport 2009 (1,7 mb)

Läs mer om hur kommunen arbetar med vattenfrågor i den strategiska planen

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den