Friluftsliv och motion

Vänerskärgården

Utsikt från Västra Långholmen i Vänerns skärgård
Västra Långholmen i Vänerns skärgård

Vänerskärgården är med sina cirka 20 000 öar och skär norra Europas största sötvattensskärgård. Jämfört med många andra skärgårdsområden har Vänerns skärgård en till stora delar orörd natur, vilket gör den till ett mycket attraktivt besöksmål och rekreationsområde. Under de senaste åren har Karlstads kommun gjort flera åtgärder för att göra Vänerskärgården mer tillgänglig för besökare.

Skärgårdens natur

Norra Vänerskärgården är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Stora delar av skärgården är också skyddad som naturreservat och ingår i Natura 2000, som är EU:s nätverk för värdefulla naturområden. Stora delar av skärgården karaktäriseras av magra klippstränder och vindpinad tallskog. Här och var finns också sandstränder att upptäcka.

Vänerskärgården som besöksmål

Med egen båt kan du ta dig ut och upptäcka ditt eget smultronställe i Vänerskärgården – både öster och väster om Karlstad.

Bryggor att lägga till vid finns bland annat på Rävön, Jäverön, Kärrholmen, Västra Långholmen och Timmeröarna. Möjligheter för segelbåtar att angöra finns på Kärrholmen, Timmeröarna och Ormholmen i Arnöskärgården. Utöver skärgården finns också trevliga utflyktsmål utmed fastlandsstranden, till exempel på Arnäs udde längst ut på Segerstadhalvön och på södra Arnön.

Sjösättningsmöjligheter

Sjösättningsmöjligheter för mindre fritidsbåtar som är tillgängliga för allmänheten finns utmed fastlandsstranden till exempel vid Åsundasundet, Skutberget, Mariebergsviken,  Lambergstjärnet, Lambergskanalen, Herrön och Inre Sållaren.

Rastplatser och café

På många öar finns rastplatser med eldstad iordningställda. På Jäverön finns flera vandringsleder och ett sommaröppet café och på Kärrholmen finns en kortare vandringsled.

Tillgänglighetsanpassning i skärgården

På Västra Långholmen finns en tillgänglighetsanpassad spång tvärs över ön från den norra till den södra stranden där Vänern öppnar sig mot den fria horisonten. På Segerstadshalvöns södra del finns leder och rastplatser anpassade för att välkomna alla, även besökare med funktionsnedsättning.

Båtbussar och turbåtstrafik

Sedan 2010 trafikeras Jäverön och Västra Långholmen sommartid av båtbussar och 2012 började turtrafik gå mellan Karlstad, Hammarö och Kristinehamn.

Karlstadsbuss

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den