Stöd och rådgivning för dig som företagare

Möte

Är du företagare i Karlstad och vill utveckla din verksamhet? Eller har du tankar på att starta eget? Våra näringslivsutvecklare kan guida dig rätt både inom kommunens egna nätverk och till externa aktörer som gärna hjälper dig med dina idéer och tankar.

Hur vi skapar ett ännu starkare Karlstad – tillsammans

Välkomen på dialogmöte den 9 november

Svenskt Näringsliv och Karlstads kommun bjuder in till ett möte där vi går igenom, diskuterar och utvärderar det gångna halvåret och hur vi nu framöver skapar ett ännu starkare Karlstad — tillsammans.

Läs mer om dialogmötet och anmäl dig

Kontakta oss

Märet Engström, näringslivschef, telefon:054-540 12 41

Marianne Andersson, näringslivsstrateg, telefon: 054-540 80 17

Maria Starrin, näringslivsutvecklare, telefon: 054-540 81 19

Rose-Marie Andersson, näringslivsutvecklare, telefon: 054-540 12 95

Thomas Skeppstedt, näringslivsutvecklare, telefon:054-540 80 58

Henrik Lindholm, landsbygdsutvecklare, telefon:054-540 10 33

Uppdaterad den