Jobba hos oss

Lediga jobb i Karlstad

Här kan du se alla lediga jobb i Karlstads kommun och skicka in din ansökan.

Verksamhetsutvecklare språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

Barn- och ungdomsförvaltningen är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi erbjuder plats i förskola och familjedaghem samt öppen förskola. Vi ansvarar också för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Hos oss finns även en kulturskola med ett varierat utbud.

Arbetsbeskrivning

Att utveckla språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är att öka förutsättningarna för att alla elever ska kunna utvecklas långt som möjligt i alla ämnen i skolan. Att erövra språket är en nyckel till lärande och en förutsättning för att man ska ha lust att lära. Att kunna använda digitala verktyg som arbetsverktyg och som hjälpmedel är också en självklarhet för kommunikation och lärande.

Genom det systematiska kvalitetsarbetet med bra analyser utifrån de kartläggningar som görs både i de tidigaste åren och vid nationella prov, synliggörs vilka insatser som bör ske för att öka likvärdigheten för våra barn och elever. Oavsett vilket språk som är ens modersmål behöver det svenska språket utvecklas och stärkas systematiskt i alla ämnen.

Många satsningar pågår redan i våra verksamheter. Läslyftet genomförs på många skolor och ett par skolor deltar i det nationella projektet Skriva sig till lärande. Bokbryggan genomförs i fler och fler förskolor och skolor och modersmålsundervisningen och studiehandledning håller på att utvecklas.

Under våren startas ett treårigt EU-projekt med att utveckla språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på våra högstadieskolor med syfte att öka antal elever som är behöriga att börja på ett nationellt program på gymnasiet.

Nu söker vi en verksamhetsutvecklare som vill arbeta med elevers rätt att utvecklas så långt som möjligt och med att öka likvärdigheten på våra skolor, att öka måluppfyllelsen och att öka elevernas lust att lära!

Som verksamhetsutvecklare har du ett övergripande ansvar för olika pågående och kommande insatser som ryms inom området med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det innebär att du självständigt ansvarar för vissa genomföranden, men också att du stöttar andra som arbetar i olika projekt och satsningar. Du kommer att vara projektledare till det treåriga EU-projektet, vilket förutom arbetet med våra högstadieskolor även innebär en samverkan med andra kommuner i Värmland.

Kvalifikationer

Du ska förutom en pedagogisk högskoleexamen ha en god behörighet inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Du ska ha erfarenhet av att driva projekt och att handleda kollegor. Du ska kunna arbeta självständigt och drivande, med ansvarskänsla både för varje delprojekt, hela ditt uppdrag och för förvaltningen som helhet. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och ha en god kompetens att använda digitala verktyg i undervisning.
Förutom ditt CV med beskrivning av utbildningar och relevanta uppdrag vill vi i ditt personliga brev att du beskriver dina erfarenheter av att åstadkomma varierad och individualiserad undervisning utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt andra för uppdraget relevanta erfarenheter och tankar.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Omfattning Heltid
Tillträde Tjänsten är placerad vid enheten för utvecklingsstöd . Tidsbegränsad i tre år med start tidigast 1 mars 2017.
Ansök senast 30 januari 2017
Referensnummer A643775
Antal arbetstillfällen 1
Kontaktperson Maria Holm
Chef kvalitet och utveckling
054-540 35 00
Facklig företrädare Fackliga företrädare nås via Ann-Mari Brunzell
Nämndsekreterare
054-540 29 26

Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök här

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den