Jobba hos oss

Lediga jobb i Karlstad

Här kan du se alla lediga jobb i Karlstads kommun och skicka in din ansökan.

Anhörigkonsulent

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar med att ge stöd och hjälp inom individ- och familjeomsorg och till personer med psykisk funktionsnedsättning. Vi arbetar också för att motverka arbetslöshet och ansvarar för frågor som rör tobak och alkohol – såväl förebyggande arbete som tillstånd och tillsyn. Socialsekreterare, behandlingsassistenter och boendestödjare hör till de stora yrkesgrupperna hos oss.

Vuxenavdelningen ansvarar för kommunens verksamhet för människor med psykiska funktionsnedsättningar och missbruk/beroende av alkohol eller droger. Avdelningen har drygt 250 medarbetare inom boende, rehabverksamhet, sysselsättning, öppenvård och myndighetsutövning.

Arbetsbeskrivning

På behandlingsenhetens öppenvård arbetar totalt nio personer. Vid öppenvården finns Kompassens verksamhet där det arbetar tre alkohol-och drogterapeuter. Kompassen erbjuder alkohol- och drogbehandling enligt AA:s, (anonyma alkoholister) tolvstegsprogram. Själva behandlingen börjar oftast i motivationsgruppen. Behandlingen fortsätter sedan i primärgrupp för att sedan övergå i efterbehandling.
I öppenvårdens verksamhet arbetar ytterligare sex behandlingskonsulter. Som behandlare är du en viktig del av arbetsgruppen som möter Karlstadsborna som erbjudits psykosocial behandling. Alla insatser anpassas till individens behov och förutsättningar. De behandlingsmetoder som ligger till grund för behandlingen är dels manualbaserade program såsom exempelvis återfallsprevention, ÅP, Community Reinforcement Approach, CRA och haschavvänjningsprogrammet, HAP. Utöver detta bedrivs även psykosociala behandlingssamtal. Vi erbjuder även en serviceinsats upp till tre samtal som är av karaktären rådgivande, informativa och konsultativa, så kallade RIK samtal. Samtlig personal arbetar med MI som förhållningssätt.
Öppenvården erbjuder även anhörigstöd som serviceinsats. Anhörigstödet består i råd- och stödsamtal och behandlande samtal. Anhörigstödet riktar sig till enskilda, par och familjer samt erbjuder gruppverksamhet i form av anhörigskola.
Oavsett insats utvärderas vårt arbete kontinuerligt. Arbetet innebär att genomföra behandlande insatser i grupp och individuellt samt att stödja och verka motiverande för varje persons livssituation i övrigt. I arbetet ingår även upprättande av genomförandeplan som du gör tillsammans med din klient. Efterföljande dokumentation och uppföljningar är också viktiga delar av ditt arbete.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och spännande arbete med stora möjligheter att påverka din arbetsvardag. Detta är ett viktigt arbete och du får vara med och göra en positiv skillnad för Karlstadborna. Gemensamt med dina kompetenta och trevliga kollegor får du även medverka i verksamhetsplanering, uppföljning och metodutveckling utifrån behov och socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Kvalifikationer

Socionomexamen med grundläggande utbildning i psykoterapi med inriktning kognitiv beteendeterapi, KBT. Annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig och är relevant och lämplig för arbetet. Meriterande är om du har dokumenterad erfarenhet av behandling med personer som har problematiska alkohol-och drogvanor samt erfarenhet av behandlingsarbete med anhöriga och ett familjeorienterat arbetssätt. Vi ser gärna att du är utbildad i, tillika har arbetat med något/några av våra manualbaserade program.

Dina framträdande egenskaper:
• Du har en grundläggande känslomässig stabilitet och är trygg i dig själv.
• Du har ett arbetssätt som är präglat av ordning, reda och struktur.
• Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga.
• Hög förmåga att lösa problem, planera och dra logiska slutsatser.
• Du är bekväm med att agera självständigt inom verksamhetens givna ramar.
• Du är målmedveten, med ett inre driv, du ser vad som behöver göras – och gör det.

Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde

Tillträde efter överenskommelse. I anställningen kan även arbetsuppgifter som behandlingskonsulent ingå. Intervjuer sker fortlöpande under pågående ansökningstid.

Ansök senast
15 september 2017
Referensnummer
A711017
Antal arbetstillfällen
1
Kontaktperson

Anette Tallberg
Enhetschef
054-540 52 19
Facklig företrädare
Angelika Åhs Johansson
 
SSR
 
054-5404926
Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök här

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den