Jobba hos oss

Lediga jobb i Karlstad

Här kan du se alla lediga jobb i Karlstads kommun och skicka in din ansökan.

Ekonomichef för de tekniska förvaltningarna

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

På teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar vi för kommunens gator och vägar, naturmark, parker, lekplatser och allmänna platser. Vi ser till att kommunens invånare har rent dricksvatten av god kvalitet, vi bygger och förvaltar kommunens fastigheter och ansvarar även för den interna servicen till kommunens verksamheter. Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden och stadsdelar.

På miljöförvaltningen arbetar vi med myndighetsutövning, vilket innebär att vi ser till att lagar och regler inom områden miljö och livsmedel följs. Vi ger information och rådgivning i olika miljö- och konsumentfrågor. Miljöförvaltningen samordnar också kommunens miljöstrategiska arbete, allt för att Karlstad ska utvecklas på ett hållbart sätt.

På stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar vi för detaljplaner, bygglov, stadsmiljöfrågor och trafikplanering. Vi är kommunens lantmäterimyndighet och arbetar med kartor och geografisk information. Förvaltningen ansvarar också för kommunens färdtjänst och kollektivtrafiken Karlstadsbuss.

Som ekonomichef tillhör du enheten ekonomi- och verksamhetsstyrning på staben för de tekniska förvaltningarna. Staben har cirka 50 medarbetare fördelade på tre enheter och tillhör organisatoriskt teknik- och fastighetsförvaltningen. Utöver ekonomi- och verksamhetsstyrning finns enheterna förvaltningsstöd och samordning samt HR och kommunikation. Vårt uppdrag är att ge lednings- och verksamhetsstöd till de tekniska förvaltningarna och deras nämnder. Vi arbetar sedan två år tillbaka i aktivitetsbaserat kontor i det nybyggda Samhällsbyggnadshuset i Inre hamn.

Tillsammans skapar vi en grön, attraktiv, tillgänglig och hållbar stad som växer. Vill du vara med?

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill medverka till att utveckla styrnings- och kvalitetsfrågorna inom de tekniska förvaltningarna, så att vi kan skapa ännu större nytta för Karlstadsborna. Du gör det i rollen som ekonomichef.

Ditt uppdrag som chef innebär att leda enheten i arbetet med den årliga processen kring ekonomi- och verksamhetsstyrning samt utveckla och samordna ekonomistödet. Arbetet sker i nära samarbete med förvaltningarnas verksamheter och uppdraget innebär ansvar för att den ekonomiska redovisningen inom förvaltningarna uppfyller gällande regelverk. En viktig del av ditt arbete är också att förmedla kunskap till förtroendevalda och medarbetare i verksamheten. Dina arbetsuppgifter är såväl strategiska som operativa.

Du ansvarar för enhetens process- och verksamhetsutveckling samt utveckling och förvaltning av ekonomisk information, rutiner och strukturer. Som enhetschef har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för 14 engagerade och kunniga medarbetare som följer upp att förvaltningarnas resurser används på ett effektivt sätt, bidrar med styrningsperspektivet i processutvecklingen, analyserar trender, jämförelsetal och resultat. Du har en central roll i arbetet och en framgångsfaktor är att du har stort intresse av samhällsutveckling.

Du är direkt underställd stabschefen och ingår i stabens ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har aktuell erfarenhet av ekonomistyrning i stora komplexa organisationer, gärna kommun eller annan offentlig verksamhet, och av att leda medarbetare. Du har en förmåga att se sammanhang och helheter i verksamheter med stor bredd och kan knyta samman frågor som rör verksamhet, styrning, ekonomi och kvalitet. Att skapa transparens och tydlighet i ekonomi- och styrningsfrågorna är viktigt för dig.

Du är en modig, prestigelös och kommunikativ ledare som stimuleras av att se din omgivning växa. Att skapa och bibehålla relationer och förtroende, både internt och externt, är naturligt för dig. Du är analytisk, pedagogisk och bra på att engagera och entusiasmera människor kring dig. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde

Alla chefer har tidsbegränsade förordnanden för att stimulera den interna rörligheten. Karlstads kommun erbjuder individuell handledning och gedigen chefsutbildning till alla chefer.

Ansök senast
19 september 2017
Referensnummer
TFN 2017-2626
Antal arbetstillfällen
1
Kontaktperson

Joachim Gustafsson
Stabschef
054-540 68 74
Facklig företrädare
Facklig företrädare kan nås via kommunens växel
 
054-540 00 00
Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök här

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den