Jobba hos oss

Lediga jobb i Karlstad

Här kan du se alla lediga jobb i Karlstads kommun och skicka in din ansökan.

Är du nyfiken på hur det är att jobba i Karlstads kommun? Följ oss gärna på Instagram, Karlstads största lag, @karlstadsstorstalag. Du kan även kolla in kontot på instagram.com/karlstadsstorstalag

Två rektorer till Karlstads kommuns förskolor

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

Barn- och ungdomsförvaltningen är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi erbjuder plats i förskola och familjedaghem samt öppen förskola. Vi ansvarar också för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Hos oss finns även en kulturskola med ett varierat utbud.

Oavsett vilken förskola i Karlstad du arbetar på, ska den präglas av arbetsro, trivsel och goda resultat. Vi arbetar systematiskt med att utveckla vårt ledarskap, pedagogiska kunnande och kvalitetsarbete. I Karlstads kommun är förskolan viktig och det märks. Vi är stolta över de resultat vi åstadkommer och över att arbeta i Karlstads kommun. Men vi förstår också att vi kan nå längre och vill därför åstadkomma ännu bättre resultat. Karlstads kommuns förskolor, grundskolor, fritidshem och särskolor är indelade i två verksamhetsområden, förskola respektive skola. Varje verksamhetsområde leds av en utbildningschef.

Arbetsbeskrivning

Att vara rektor i förskolan är att rusta barn för framtiden. Du är pedagogisk ledare och har modet att utmana för en fortsatt utveckling mot målen i den reviderade läroplanen. Förutom uppdragen i skollag och läroplan har du ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö. Ekonomiansvaret innebär att du har resultatkrav för dina förskolor. I kommunen finns 23 rektorer med ansvar för förskola. Gruppen leds av utbildningschefen för förskolan som också är din chef. Vi arbetar med kollegialt lärande inom chefsgruppen och med våra medarbetare.

Du blir rektor för förskolorna Bullerbyn, Lärkängen och Edsvalla eller för förskolorna Rudsdalen, Rudsskogen och Rudsängen. Ditt uppdrag innebär att delta i ett spännande förändrings- och utvecklingsarbete där vi tillsammans med andra förvaltningar bygger för Karlstadsbornas framtid. Som rektor leder du och samordnar det pedagogiska arbetet för dina förskolor. Du arbetar med verksamhetsfrågor och utvecklingsfrågor. Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig utgångspunkt för utvecklingsarbetet. Huvudmannen stödjer det systematiska kvalitetsarbetet bl a genom årliga resultatdialoger som leds av utbildningschefen och där rektor och personal på förskolorna medverkar.

Rektorsgruppen för förskola är uppdelad i tre geografiska team. Till varje team finns stödfunktioner som specialpedagog, ekonom, administratörer och IT-pedagog. På barn- och ungdomsförvaltningen finns stödfunktioner för vikariesamordning, lokaler, ekonomi, personal, juridik, IT, det systematiska kvalitetsarbetet och pedagogiskt utvecklingsarbete.

För att stärka det kollegiala lärandet och ge goda möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan rektorerna i respektive team har vi skapat en gemensam arbetsplats för teamets rektorer med närhet till administratörer och ekonomer. Två av teamen har sina arbetsplatser klara idag, för det tredje teamet pågår planering för att skapa en plats. Hos oss får alla nya chefer gå kommunens chefsprogram "Ny som chef". Därefter går du den statliga befattningsutbildningen "Rektorsprogrammet" om du inte redan har gått den. Vi ger kontinuerligt interna utbildningar. Vi satsar på våra chefer!

Kvalifikationer

Vi söker dig som
• har en pedagogisk högskoleexamen
• har god insikt i förskolans läroplan
• har djupa kunskaper om barns utveckling, lärande och dess villkor
• har erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete inom förskolan
• kan leda medarbetares lärande om hur man på bästa sätt kan leda barns utveckling och lärande
• är bra på att samarbeta, samverka, knyta kontakter och skapa bra relationer
• kan prioritera bland dina arbetsuppgifter, strukturera, dokumentera och följa upp
• har god administrativ förmåga
• har en helhetssyn på kontinuiteten i lärandeprocessen från förskola till gymnasiet
• är tydlig och ser kommunikation som ett självklart inslag i vardagsarbetet både i kontakt med föräldrar och barn och som ledare/chef för personalen
• har problemlösning som en av dina talanger
• ser de digitala verktygen som en naturlig del av förskolans utveckling
• har kunskaper och intresse för pedagogisk ledning och samordning

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Tillträde Tillträde 2019-08-01 eller enligt överenskommelse
Längd Tillsvidare
Ansök senast 16 juni 2019
Referensnummer A884420
Antal arbetstillfällen 2
Kontaktperson Anders Karlsson
Utbildningschef förskola
054-540 34 33
anders.karlsson@karlstad.se
Facklig företrädare Fackliga företrädare nås via Ann-Mari Brunzell
Nämndsekreterare
054-540 29 26

Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök här

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den