Jobba hos oss

Lediga jobb i Karlstad

Här kan du se alla lediga jobb i Karlstads kommun och skicka in din ansökan.

Förskolechef till Alsters förskola och Björkdungens förskola

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

Barn- och ungdomsförvaltningen är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi erbjuder plats i förskola och familjedaghem samt öppen förskola. Vi ansvarar också för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Hos oss finns även en kulturskola med ett varierat utbud.

Oavsett vilken förskola i Karlstad du arbetar på, ska den präglas av arbetsro, trivsel och goda resultat. Vi arbetar systematiskt med att utveckla vårt ledarskap, pedagogiska kunnande och kvalitetsarbete. I Karlstads kommun är förskolan viktig och det märks. Vi är stolta över de resultat vi åstadkommer och över att arbeta i Karlstads kommun. Men vi förstår också att vi kan nå längre och vill därför åstadkomma ännu bättre resultat. Karlstads kommuns förskolor, grundskolor, fritidshem och särskolor är indelade i tre skolområden: Syd, Väst och Öst. Varje skolområde leds av en skolområdeschef.

Arbetsbeskrivning

Att vara förskolechef är att rusta barn för framtiden. Du är pedagogisk ledare och har modet att utmana för en fortsatt utveckling. Förutom uppdragen i skollag och läroplan har du ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö. Ekonomiansvaret innebär att du har resultatkrav för dina förskolor. Du ingår i skolområde Syds chefsgrupp tillsammans med förskolechefer, rektorer och kökschef. Chefsgruppen leds av skolområdeschefen som också är din chef. Vi arbetar med kollegialt lärande inom chefsgruppen och med våra medarbetare. I skolområdet finns stödfunktioner som specialpedagog, skolekonom, administratörer och IT-pedagog. På barn- och ungdomsförvaltningen finns stödfunktioner för vikariesamordning, ekonomi, personal, juridik, IT, det systematiska kvalitetsarbetet och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Alsters förskola och Björkdungens förskola är belägna strax utanför Karlstad. Alsters förskola är en ny och modern förskola med mycket goda förutsättningar. Förskolan är reggio-inspirerad och det finns en pedagogista. Här finns också en expedition för förskolechefen. Björkdungens förskola ligger integrerad i Väse skola. Barnantalet ökar i Väse vilket innebär att vi planerar också använda en närliggande byggnad.

För att ge förskolecheferna i skolområde Syd ännu bättre förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap, påbörjar vi nu en satsning på fler chefer och ledare i förskolan. Denna förskolechefstjänst har tillkommit i ett sådant syfte. På några av våra andra förskolor tillsätter vi biträdande skolledare. Satsningen görs också i ljuset av den expansion av förskolor som vi planerar för i de centrala delarna av Karlstad. Vi planerar ge förskolecheferna i Syd en gemensam lokal i centrala Karlstad där alla får tillgång till arbetsplatser samt närhet till sina administratörer och ekonomiska stöd. Satsningen är en del av det kollegiala lärandet och möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan förskolechefer i Syd.

Som förskolechef leder du och samordnar det pedagogiska arbetet för dina förskolor. Du arbetar med verksamhetsfrågor och utvecklingsfrågor. Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig utgångspunkt för utvecklingsarbetet. Huvudmannen stödjer det systematiska kvalitetsarbetet bl a genom årliga resultatdialoger som leds av skolområdeschefen och där förskolechefen och personal på förskolorna medverkar. Ett viktigt fokus är utvecklingen av dina arbetslag.

Kvalifikationer

Vi söker dig som
• har en pedagogisk högskoleexamen
• har djupa kunskaper om barns utveckling, lärande och dess villkor
• har erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete inom förskolan
• kan leda medarbetares lärande om hur man på bästa sätt kan leda barns utveckling och lärande
• är bra på att samarbeta, samverka, knyta kontakter och skapa bra relationer
• kan prioritera bland dina arbetsuppgifter, strukturera, dokumentera och följa upp
• har god administrativ förmåga
• har en helhetssyn på kontinuiteten i lärandeprocessen från förskola till gymnasiet
• är tydlig och ser kommunikation som ett självklart inslag i vardagsarbetet både i kontakt med föräldrar och barn och som ledare/chef för personalen
• har problemlösning som en av dina talanger
• ser de digitala verktygen som en naturlig del av förskolans utveckling
• har kunskaper och intresse för pedagogisk ledning och samordning

Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Ansök senast 13 augusti 2017
Referensnummer A697872
Antal arbetstillfällen 1
Kontaktperson Gunnar Fast
Skolområdeschef Syd
054-540 31 37
Facklig företrädare Fackliga företrädare nås via Ann-Mari Brunzell
Nämndsekreterare
054-540 29 26

Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök här

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den