Praktikplatser och examensarbete

Praktikplatser och examensarbete

Karlstads kommun tar gärna emot praktikanter i olika åldrar. Genom vår kontaktgaranti samarbetar vi med Karlstads universitet för att studenter ska få mer arbetsmarknadskontakter. Hör av dig till kontaktpersonen för respektive utbildning, se listan nedan. Du kan också leta efter uppdrag eller praktikplats i Uppdragsbörsen.

Yrkespraktik för elever i årskurs 8

Under vårterminen erbjuder Karlstads kommun cirka 300 praktikplatser till elever i årskurs 8. Syftet är att visa vilka viktiga jobb som kommunens medarbetare arbetar med och underlätta för fler elever att hitta en praktikplats.

Läs om alla praktikplatser på karlstad.se/yrkespraktik

Kontaktgaranti

Karlstads kommun erbjuder en kontaktgaranti för att studenterna vid Karlstads universitet ska få en bra arbetsmarknadsanknytning av sin utbildning.

Kontaktgarantin berör studenter på grundutbildningsnivå och innebär att Karlstads kommun i första hand tar emot studenter från Karlstads universitet. 

Kontaktgarantin innebär att Karlstads kommun varje år räknar med att ta emot cirka 300 praktikanter, håller cirka 50 gästföreläsningar, arrangerar cirka 50 studiebesök och föreslår minst 45 olika ämnen till examensarbeten. Det innebär kontakt med närmare 1 500 studenter per år.

Tack vare kontaktgarantin kan finns det en tydlig struktur och ansvarsfördelning på kommunen som förenklar arbetet för universitets studenter och lärare. För varje utbildningsprogram som är relevant för kommunens verksamhet finns en utsedd kontaktperson på kommunen. 

Kontaktpersoner

Vill du söka praktik eller komma på studiebesök? Eller skriva uppsats i samarbete med Karlstads kommun? Vänd dig till kontaktpersonen för din utbildning.

Kontaktpersoner 

Hur är det att ha praktik i Karlstads kommun?

Uppdragsbörsen

Uppdragsbörsen är en webbplats där arbetsgivare och studenter får kontakt med varandra. Där kan arbetsgivare lägga ut förslag på till exempel praktikplatser och examensarbeten och där kan studenterna leta.   

För att använda Uppdragsbörsen börjar man med att registrera sig och sedan lägger man in uppgifter om olika uppdrag, till exempel utvärderingar, produktionsutveckling och marknadsundersökningar. Det går också att lägga in erbjudanden om praktik- och traineeplatser eller behov av extrapersonal.

Uppdragsbörsen drivs av Karlstads universitet, med stöd av bland annat Karlstads kommun, Karlstad Studentkår, Compare, Handelskammaren Värmland, Svenskt Näringsliv, The Paper Province,  Stål och verkstad, Företagarna, Drivhuset, The Packaging Arena och Inova.

Här hittar du Uppdragsbörsen

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den