Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Elever i klassrum.

Vi ansvarar för cirka 6 500 elevers utbildning inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, yrkeshögskola samt svenska för invandrare.

Vi genomför också uppdragsutbildning till företag, myndigheter och organisationer. 

Exempel på yrken

Gymnasielärare, rektor, studie- och yrkesvägledare, bibliotekarie, kock, vaktmästare, administratör, ekonom. 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den