Traineeplatser

Traineeprogram för att stärka kompetensen

Koncernen Karlstads kommun är med och bidrar till att stärka kompetensförsörjningen i regionen och erbjuder nyutexaminerade studenter från universitet eller högskolor ett avgörande steg i sin karriärsutveckling. Traineeprogrammet är en del av Higher Ambition Program som är ett samverkansprojekt mellan privata företag och offentliga verksamheter i Värmland.

Traineeprogrammets upplägg

Graduate trainee-tjänsterna är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Värmland tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen.

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 15 Graduate Trainees med traineetjänst i privata företag och offentliga verksamheter. Ni kommer att träffas kontinuerligt under året i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 12-14 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer ni också att göra studiebesök hos arbetsgivare kopplade till Higher Ambition Program.

Higher Ambition Program med start september 2022 

Sök till traineetjänsterna med start i september 2022 

Sök Graduate Trainee inom elevhälsa och PTP-tjänstgöring som skolpsykolog

Vi söker en examinerad psykolog som får möjlighet att göra sin PTP-tjänstgöring på Centrala elevhälsan som skolpsykolog. Att vara intresserad av fördjupade kunskaper inom pedagogisk psykologi skapar en god grund för att erövra ett brett elevhälsoperspektiv. 

Läs mer om trainee inom elevhälsa och PTP-tjänstgöring och sök här.

Sök Gratuate trainee som utredare på de tekniska förvaltningarna

Som trainee-utredare kommer du att få göra utredningar, driva processer och förändringsarbeten, och tillsammans med förvaltningarnas chefer implementera uppdrag i förvaltningarnas verksamheter på ett smart sätt. 

Läs mer om trainee som utredare på de tekniska förvaltningarna och sök här.

Läs mer om vad samverkansprojektet Higher Ambition är på higherambition.se

Sofie Alvers gick traineeprogrammet 2018

Traineeprogrammet är en del av kompetensförsörjningen

HR-direktör Gunilla Nilsson ser stora fördelar med traineeplatser, dels för de nyutexaminerade studenterna som får möjligheten att komma ut i yrkeslivet och dels för oss som arbetsgivare. 

- Vi jobbar långsiktigt med vår kompetensförsörjning och en del av vårt arbete innebär att attrahera, utveckla och engagera rätt medarbetare. Vi ser det här som ett ypperligt sätt att tillföra nya perspektiv till vår verksamhet. Unga talanger bidrar med sin kunskap och sina synsätt, säger hon och fortsätter:

- Universitetet är otroligt viktigt för Karlstad som stad och för oss som arbetsgivare. På det här sättet kan vi erbjuda nyutexaminerade studenter ett spännande arbetsliv och en värdefull yrkeserfarenhet samtidigt som vi behåller kompetensen kvar i Värmland.

Uppdaterad den