Mark och lokaler i Karlstad

Flygfoto över Karlstad

Här hittar du information om lokaler och mark för din verksamhet i Karlstad. Kontakta gärna våra näringslivsutvecklare om du vill ha hjälp med att hitta rätt lokal för dig. Vi har ett brett kontaktnät med fastighetsförvaltare.

Vill du har vår hjälp med att hitta en lämplig lokal för din verksamhet? Välkommen att höra av dig och berätta om dina behov. Vi behöver veta var du vill ha din lokal, hur stor den ska vara och vilka faciliteter som behövs, till exempel tillgång till vatten och avlopp.

Kontakta oss

Märet Engström, näringslivschef, telefon 054-540 12 41

Marianne Andersson, näringslivsstrateg, telefon 054-540 80 17

Maria Starrin, näringslivsutvecklare, telefon 054-540 81 19

Rose-Marie Andersson, näringslivsutvecklare, telefon 054-540 12 95

Thomas Skeppstedt, näringslivsutvecklare, telefon 054-540 80 58

Henrik Lindholm, landsbygdsutvecklare, telefon 054-540 10 33

Uppdaterad den