Mark och lokaler

Använda allmän mark

Torghandel

Vill du sälja varor på torget i Karlstad eller nyttja gator och torg för uteservering, evenemang eller diverse arbeten så kan du läsa vidare på dessa sidor vad som gäller. Här får du också information om var det som gäller för att använda grönområden för att anordna loppis eller konsert.

Uppdaterad den