Mark och lokaler

Kommunens lokaler

Är du intresserad av att du hyra lokal i Karlstads kommun? Här kan du läsa mer om hur du gör för att hyra en lokal och vart du hör av dig om du har frågor och synpunkter på våra lokaler.

Både föreningar och privatpersoner kan hyra kommunens lokaler för träning, cuper, kulturarrangemang, högtid eller konferens. Stödberättigade föreningar får hyra till en lägre taxa. I viss mån kan även företag och andra organisationer boka.

Här kan du boka och hyra lokal

Kundservice

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor och synpunkter, du kan kontakta oss på telefonnummer 054-540 00 00, kl. 08.00 – 16.00 eller e-post teknikochfastighetsförvaltningen@karlstad.se

Felanmälan

Du som är hyresgäst i kommunens lokaler är skyldig att anmäla skador, fel och brister. Vid akuta fall som innebär risk för person- eller egendomsskada ska du ringa 054-540 65 70 dygnet runt.

Här anmäler du fel i kommunens lokaler 

Tillgänglighet

Vi lägger stor vikt vid att våra publika lokaler ska vara tillgänglighetsanpassade. Det innebär att vi ser till att de blir rätt byggda från början med till exempel ramper, tillgänglighetsanpassade toaletter och hörslingor.

På de allra flesta av kommunens lokaler och fastigheter finns det ramper upp till entrén och automatiska dörröppnare. Vi ser också till att det finns hörslingor i kommunens större sammanträdesrum, kontrastmarkeringar i trappor och anpassade handledare.

Uppdaterad den