Näringsliv och arbete

Sök i Karlstads kommuns företagsregister

Här hittar du ett aktuellt register över företag i Karlstad men även för hela Karlstadsregionen. Det ger dig möjlighet att ta reda på vilka resurser som finns lokalt och regionalt.

Företagsregistret är ett redskap för att underlätta kontakter och samarbeten inom det lokala näringslivet. Syftet med registret är att visa företagarna vilka resurser och kompetenser som finns på hemmaplan men också att skapa förutsättningar för en snabb och bra dialog mellan kommun och företag.

Här kan du som företagare kostnadsfritt synas på kommunens webbplats samt få information och inbjudningar. Med hjälp av företagsregistret kan du söka fram mer information om företagen i vår kommun.

I vårt företagsregister finns kontaktuppgifter till cirka 8000 aktiva företag i kommunen, allt från enskilda firmor till större aktiebolag.

Så här fungerar företagsregistret

Både sökning och registrering av företagsuppgifter är kostnadsfri. Registret uppdateras regelbundet. Kolla gärna så att dina uppgifter stämmer!

Här kan du söka på företag i Karlstad

Här hittar du företag i hela Karlstadsregionen

Saknas ditt företag eller har vi fel uppgifter

Om företaget inte finns med i företagsregistret så kan det bero på att företaget inte har ett registrerat arbetsställe i Karlstads kommun. Om ditt företag vill finnas med i företagsregistret för Karlstads kommun och synas på den publika sidan så går du in på verksamt.se och anmäler ytterligare ett arbetsställe (Karlstad). Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver varaktig verksamhet med minst en anställd på 20 timmar i veckan.

Företaget kommer då med i Karlstads företagsregister och får också information och inbjudningar från kommunen.

Här kan du ändra uppgifter om arbetsställe - verksamt.se

Uppdaterad den