Årets Sola

Vinnare Årets Sola

Här presenteras vinnarna av Årets Sola.

Årets Sola 2020 - Linn Sönstebö Mossberg

Motivering:

Linn Sönstebö Mossberg sprider glädje och upplevelser till både gamla och unga. Linn har utvecklat Gamla Kraftstationen till ett fantastiskt besöksmål i Karlstadsregionen och gett människor som står långt från arbetsmarknaden framtidstro och hopp. Verksamheten har ett stort socialt engagemang och har under åren utvecklats till en samlingspunkt för många olika aktiviteter.

Årets Sola 2019 - Anna Beck

Motivering:

Paracyklisten Anna Beck är en inspirerande person som genom sitt
engagemang förmedlar att det är möjligt att förverkliga sina mål och
drömmar. Hon jobbar aktivt med föreläsningar för att alla barn och unga ska kunna ingå i idrott eller andra sociala sammanhang oavsett
funktionsnedsättning eller inte. Anna är en förebild som genom idrotten visar att det som verkar omöjligt kan bli möjligt. Hon har ett stort hjärta som
brinner för barn och ungas rättigheter i samhället.

Årets Sola 2018 - Soran Afrasiabi

Motivering:

Soran Afrasiabi är en mycket hängiven pedagog, vilket han dagligen visar som lärare på en mellanstadieskola i Karlstad. Han ger medarbetarna en positiv inställning till det svåra. Soran är med och driver spontanidrott för alla på Kronoparken, han fångar upp de killar och tjejer som kanske inte vågar, platsar eller har ekonomi att delta i andra föreningars verksamhet. Soran är en ung kille som bjuder på sig själv och som tror på alla människor. Han är en god människokännare med ett varmt hjärta och en stor portion av empati.

Årets Sola 2017 - David Mathiasson

Motivering:

David Mathiasson har på ett inspirerande sätt lyckats sprida Fritidsbanken både i Värmland och resten av Sverige. David ser möjligheter, tänker stort och entusiasmerar till okonventionella samarbeten. Efter ett möte med David har man alltid ett leende på läpparna och är full av energi.

Årets Sola 2016 - Marie Niljung

Stort grattis till Marie Niljung som under galan 100° Karlstad den 18 mars 2016 fick ta emot utmärkelsen Årets Sola.

Motivering:

Marie Niljung är volontär inom Suicide Zero, en ideell organisation som verkar för att förhindra självmord. Hon ville göra något nytt för att uppmärksamma psykisk ohälsa. Det resulterade i musikgalan Våga Fråga! som arrangerades i Karlstad sommaren 2015 - syftet var att musiken skulle bidra till att lätta på de tabun som finns runt dessa frågor.
Genom ett enträget och entusiastisk arbete samlade hon artister och sponsorer och har genom olika aktiviteter nått ut brett både genom personliga möten, samtal och via media. Galan samlade nästan 400 personer och totalt fick de in 205 000 kronor som gick direkt till Suicide Zeros ideella arbete.

Marie Niljung har ett stort engagemang i arbetet med att sprida kunskap om självmord där Värmland ligger högt i den stigande statistiken. Maries energi och goda människosyn gör att det känns hjärtligt och ärligt i möten med henne, men hon jobbar också ständigt med att öka resurserna för att fler ska få kunskap om hur man ska arbeta för att hjälpa personer som vill ta sitt eget liv. Maries engagemang har bidragit till att frågan kommit i centrum.

Årets Sola 2015 - Linda Modin Klemner

Stort grattis till Linda Modin Klemner som blev först ut med att få utmärkelsen Årets Sola 2015.

Motivering:

Linda har genom sitt entreprenörskap i form av den årliga Barnmässan bidragit till att skapa attraktivitet för Karlstad riktad till framtiden i form av barnen. I sitt företagande har Linda inspirerat många barnfamiljer till att skapa en god framtid i Karlstadsregionen och dessutom bidragit till att vardagen blir bättre för de barn som behöver det mest.

Uppdaterad den