Världens möjligheter

Hallå Märet, näringslivschef i Karlstads kommun

Märet Engström, näringslivschef
Märet Engström, näringslivschef i Karlstads kommun.

God tillväxt, stor bredd och ökad inflyttning! I Karlstad finns världens möjligheter. Märet Engström, näringslivschef, berättar om det spännande näringslivet.

Hur står det till med näringslivet i Karlstad?
– Vi har bra tillväxt och mycket beror på det goda företagsklimat som finns i regionen. I Karlstads kommun präglas näringslivet av verksamheter med allt från handel till tung industri. Vi är en kunskaps- och tillväxtkommun med ett gott företagsklimat. I dagsläget har vi cirka 9 000 företag. 

Hur är lönsamheten bland företagen?
– Det råder positiva tongångar och lönsamhetsmässigt ligger vi i nivå med det svenska genomsnittet. Tillväxten bland företagen är god. Byggbranschen, detaljhandeln och konsultföretag dominerar när det gäller lönsamhet och anställda. 

Vad är det för typ av företag i Karlstad?
–  Företagandet domineras av små och medelstora företag, många mindre med färre än tio anställda. Här finns både väletablerade företag såväl som nystartade firmor och innovatörer. Hela kommunen präglas av stor bredd med företag inom en mängd olika branscher - allt från bioekonomi, IT, verkstad, handel till besöksnäring. Många företag har världen som arbetsfält. Bland de större privata arbetsgivarna finns företag som Valmet, Löfbergs, Coop, Nobina, IKEA, SBAB och Alfry, NWT-koncernen och Consto.

Förutom alla dessa framgångsrika företag så finns flera stora offentliga arbetsgivare på plats såsom Myndigheten för samhällskydd och beredskap, Konsumentverket, Pliktverket, Pensionsmyndigheten med flera.

- Detta skapar skapar god dynamik och ett bra underlag för kompetensförsörjning och uppdrag som gör Karlstad till ett viktigt centrum i samhällsfrågor.

Vilka viktiga utmaningar finns framöver?
– Vi arbetar långsiktigt för fortsatt tillväxt. Ambitionen är att kommunens invånarantal ska växa med en procent varje år. För att nå dit måste vi vara medvetna om att företagsklimatet påverkas av övriga frågor som rör kommunen och dess utveckling. Det är viktigt att företagen får rätt service och att det hela tiden finns möjligheter till etablering på attraktiva platser i kommunen. Det är också viktigt att hela kommunen lever.

Hur mår näringslivet i Karlstad och hur ser framtiden ut? 
– Näringslivet i Karlstad står starkt! Arbetslösheten är låg och inflyttningen till Karlstad ökar från såväl övriga Sverige som utlandet. Omvärldens bild av oss är positiv. Jag ser mycket positivt på framtiden och den fortsatta utvecklingen. I Karlstad växer vi tillsammans och här finns världens möjligheter!

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den