Näringslivet i Karlstad

Rekryteringsguiden

Möte

Vi vill att du som arbetsgivare i Karlstads kommun ska hitta rätt kompetens till din verksamhet. Arbetsförmedlingen har tagit fram en kostnadsfri digital tjänst som heter rekryteringsguiden. Tjänsten hjälper arbetsgivare hitta nya medarbetare och samtidigt skapa en smidigare och effektivare rekryteringsprocess.

Vad grundas förslagen i?

Rekryteringsguidens förslag utgår från statistik och prognoser som är dagsaktuella från arbetsmarknaden. Informationen ger dig en bättre förståelse för rekryteringen och hämtas från Arbetsförmedlingen, Statistiska centralbyrån (SCB) samt Tillväxtverket.

Uppdaterad den