Näringslivet i Karlstad

Servicemätningen - Löpande insikt

Karlstads kommun arbetar ständigt med att förbättra den kommunala servicen, både till allmänhet som till näringsliv.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen, handläggningen av myndighetsärenden ska vara snabb och enkel och bemötandet kännetecknas av öppenhet och dialog. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder servicemätningen Löpande Insikt som Karlstads kommun valt att använda sig av. Undersökningen vänder sig till företagare som haft ett myndighetsärende hos kommunen.

Mätningar görs inom följande områden:

  • Brandskydd
  • Bygglov
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Serveringstillstånd

Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner och resultatet utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete.

All data som lagras i SKR:s insiktsdatabas/webbverktyg är anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen. Undersökningen utförs via en av SKR:s utvalda konsulter.

Uppdaterad den