Tillstånd, regler och tillsyn

Alkohol och tobak

Här hittar du som är blivande krögare, krögare eller näringsidkare information om vad som gäller vid alkoholförsäljning i Karlstad.

Karlstads kommun - arbetsmarknads- och socialförvaltningen, ansvarar för handläggning och tillsyn av serveringstillstånd, servering och försäljning av folköl och tobak. Läs mer om tillsyn och regelverk på Folkhälsomyndighetens hemsida.

För att mot betalning servera starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker, till exempel cider, krävs serveringstillstånd.

För att minska riskerna i samband med alkohol ska servering ske med ansvar och omdöme. I alkohollagen finns bestämmelser för hur servering av alkoholdrycker ska gå till.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter utifrån gällande dataskyddslagstiftining. Vill du veta mer kan du läsa här.

Restaurangregister

I registret kan du se alla restauranger i Karlstad med serveringstillstånd.

Länk till restaurangregistret.

Ansökan

Kontakta oss i god tid för att få information om serveringstillstånd. Från komplett ansökan tar det cirka tre veckor att handlägga ett stadigvarande serveringstillstånd och cirka fem till tio dagar för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap.

Hos oss ansöker du om

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet
 • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap

Avgift för ansökan om serveringstillstånd ska betalas i samband med att ansökan lämnas in

Oavsett vilket serveringstillstånd du vill ansöka om ska avgiften betalas i förväg. Ansökningsavgiften ska betalas in till Karlstads kommun innan handläggning av ditt ärende påbörjas.Om du betalar via bankgiro ska kvitto bifogas till ansökningsblanketten. På kvittot ska det framgå sökande bolag och organisationsnummer. Du kan även välja att betala via Swish, ange organisationsnummer. Vilket belopp du ska betala in kan du se i Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd, öl och tobak

Ansökningsavgiften betalas in på:

Bankgiro: 405-2213. OBS! Det är viktigt att du skriver följande referenskod: 3161 75038 296. Ange även namnet på sökande bolag och organisationsnummer.

Swish: 123 664 91 98. Ange organisationsnummer. Efter att du betalat via Swish, skicka en bekräftelse på betalningen, se e-post nedan.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig så hjälper vi dig gärna. E-post: serveringstillstand@karlstad.se

Detta ska anmälas i förväg enligt alkohollagen 9:11 till kommunen, efter det att stadigvarande serveringstillstånd beviljats

 • serveringsansvarig personal
 • ägarförändring i bolaget
 • ändring i styrelsen
 • ändring i inriktning
 • ändring av öppettider (ej av tillfällig art)
 • ändring i serveringslokal som påverkar kommunens tillsynsverksamhet

Till oss ska du anmäla och ansöka:

Kunskapsprov om alkohollagstiftning

Du som ansöker om serveringstillstånd ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en kunskapsplan som vägledning till vilka kunskaper som krävs. Vid nyansökan ingår tre prov i ansökningsavgiften.

Vid andra ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap ska sökanden genomföra kunskapsprov innan ansökan beviljas.

Vid ändring i befintligt bolag kan du visa dina kunskaper i svensk alkohollagstiftning på två olika sätt:

 • Vid anmälan av ändring bifoga anmälan till en lärarledd krögarutbildning och efter kursens slut skicka en kopia av diplomet till oss.
 • Vid anmälan av ändring har du möjlighet att göra kunskapsprovet hos oss. Kostnad för kursen är 1000 kr per person och provtillfälle.

Blanketter och e-tjänster

Här finns blanketter och e-tjänster för ansökan av olika serveringstillstånd och även anmälningar gällande befintliga tillstånd.

För att kunna använda e-tjänsterna för anmälningar och ändringar  behöver du vara registrerad som webbkund. Att vara webbkund är kostnadsfritt. De personer som kan bli webbkunder är de som är firmatecknare. För att bli registrerad som webbkund och få inloggningsuppgifter skickar du e-post till serveringstillstand@karlstad.se kom ihåg att ange namn, personnummer och vilken restaurang det gäller.

Läs mer om e-tjänster för serveringstillstånd.

Kommunens riktlinjer och avgifter

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen och tobakslagen i Karlstads kommun.

Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd, öl och tobak

Kontakt

Kontaktcenter: 054-540 00 00.

E-post: serveringstillstand@karlstad.se

Postadress: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, serveringstillstånd och tillsyn, 651 84 Karlstad.

Om du vill spela musik

När du använder musik i din verksamhet ska du (enligt upphovsrättslagen) betala en avgift till SAMI – Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation. SAMI ser till att musiker och artister får den ersättning de har rätt till när deras musik spelas offentligt.

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den