Tillstånd, regler och tillsyn

Regler och gränsvärden för buller från industrier

Industrier och andra verksamheter kan orsaka en del störande ljud. Det finns därför riktvärden som anger hur mycket det får bullra utanför verksamheten.

Riktvärdena för industribuller gäller allt buller som kommer från verksamheten, både från processen eller annan bullrande hantering. Samma riktvärden används också vid bullerstörning från värmepumpar, ventilationsaggregat utomhus och liknande.

Utomhus, vid till exempel bostäder, vård- och utbildningslokaler gäller:

  • Dag, klockan 06-18, 50 dB(A) ekvivalentnivå
  • Kväll, klockan 18-22 samt sön- och helgdag klockan 06-18, 45 dB(A) ekvivalentnivå
  • Natt, klockan 22-06, 40 dB(A) ekvivalentnivå och 55 dB(A) maxnivå

För områden med fritidsbebyggelse eller rörligt friluftsliv:

  • Motsvarande riktvärden är 10 dB(A) lägre dagtid samt på kvällar och helger. Riktvärdet nattetid ligger 5 dB(A) lägre både för max- och ekvivalentnivån.

För arbetslokaler med ej bullrande verksamhet, till exempel kontor:

  • 10 dB(A) högre värden än ovanstående

Mer information om buller

Naturvårdsverkets rapport om vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller - rapport.

Naturvårdsverket har information om buller i olika branscher och har tagit fram riktvärden för bland annat buller från byggarbetsplatser, skjutbanor och motorbanor.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den