Tillstånd, regler och tillsyn

Regler och gränsvärden för buller från industrier

Industrier och andra verksamheter kan orsaka en del störande ljud. Det finns därför riktvärden som anger hur mycket det får bullra utanför verksamheten.

Riktvärdena för industribuller gäller allt buller som kommer från verksamheten, både från processen eller annan bullrande hantering. Samma riktvärden används också vid bullerstörning från värmepumpar, ventilationsaggregat utomhus och liknande.

Riktvärden för industribuller vid bostäder

Riktvärdena gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet.

  • Dag, klockan 06-18, 50 dB(A) ekvivalentnivå
  • Kväll, klockan 18-22 samt sön- och helgdag klockan 06-18, 45 dB(A) ekvivalentnivå
  • Natt, klockan 22-06, 40 dB(A) ekvivalentnivå och 55 dB(A) maxnivå

Här hittar du Naturvårdsverkets vägledning om industribuller

Buller vid krossning

Hur mycket det får bullra från krossning beror hur lång tid krossning förväntgas pågå.

Här kan du läsa mer om krossning

Mer information om buller

Naturvårdsverket har tagit fram vägledningar för bland annat buller från byggarbetsplatser, skjutbanor och motorbanor. De har även informaion om buller vid planläggning och nybyggnation av bostäder. 

Här hittar du Naturvårdsverkets övriga vägledningar om buller i samhället

Uppdaterad den