Skolor, bassänger, tatuerare eller fotvård

Verksamheter med hälsoskydd

Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer arbetar med rådgivning och kontroll av bland annat skolor, förskolor, solarier, bassängbad, akupunktörer, tatuerare och fotvårdare.

Många verksamheter måste du anmäla till oss på miljöförvaltningen innan du startar, annars kan det få rättsliga följder. Här kan du läsa hur du går tillväga för att göra en anmälan.

Gå till Skola, förskola och fritidshem

Gå till Hygieniska verksamheter

Gå till Bassängbad

Saneringsintyg för fartyg

Fartyg som lägger till vid svensk hamn ska ha ett intyg på att de är fria från smittämnen eller andra ämnen som utgör eller kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa. Intyget ska förnyas en gång i halvåret. Miljöförvaltningens miljö- och hälsoskyddsinspektörer ansvarar för att utfärda saneringsintyg på fartyg.

Folkhälsomyndighetens information om saneringsintyg

Tillsyn och taxor

Arbetet med hälsoskydd regleras framförallt i miljöbalken. I förordningar, föreskrifter och allmänna råd finns detaljerade regler om hälsoskydd och tillsyn. Miljöförvaltningen är den lokala myndighet som kontrollerar att lagarna följs. Enligt miljöbalken får kommunen ta ut en avgift för prövningar och den tillsyn som miljöförvaltningen gör.

Överklaga ett beslut

Om din verksamhet har fått ett beslut från miljöförvaltningen som du inte håller med om, så kan du överklaga beslutet för prövning i nästa instans. Hur du går tillväga finns beskrivet i beslutet.

Uppdaterad den