Tillstånd, regler och tillsyn

Kemikaliehantering

Kemikalier
Förvara kemikalier på rätt sätt så att de inte kommer på villovägar eller att eventuellt spill inte sprids till mark eller vatten.

Företag och verksamheter i Sverige använder stora mängder kemikalier. Vissa produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön. Här får du mer information om vad du bör tänka på när du väljer och hanterar kemikalier.

Vid valet mellan olika produkter ska du undvika att använda eller sälja produkter som kan ersättas med mindre farliga produkter. Det är den så kallade produktvalsregeln i miljöbalken, det vill säga att inte använda farligare medel än vad som behövs för uppgiften.

För att välja de kemikalier som har den lägsta negativa påverkan på hälsa och miljö finns det ett antal märkningar för bästa val, till exempel Svanen eller Naturskyddsföreningens Bra miljöval. Då du ska välja tvättkemikalier för fordonstvätt finns även riktlinjer för fordonstvätt.

Riktlinjer för fordonstvätt

Mycket information hos Kemikalieinspektionen

Den centrala tillsynsmyndigheten på kemikalieområdet är Kemikalieinspektionen. På deras webbplats finns mycket information om kemiska produkter och ämnen och vilka regler som gäller. Där finns också prioriteringsguiden (PRIO) som är ett bra hjälpmedel då du vill minska kemikalieanvändningen eller byta ut kemikalier mot mindre farliga.

Kemikalieinspektionens prioriteringsguide

Så ska kemikalier förvaras

Kemikalier ska hanteras och förvaras så att risken för spill eller läckage till omgivningen minimeras och så att eventuellt spill inte sprids till mark eller vatten.

Se efter var du har golvbrunnar i lokalen och se till att till exempel fat inte står uppställda så de kan bli påkörda av en truck eller liknande. Det är alltid du som innehar kemikalierna som är ansvarig för att ha tillräckliga skyddsåtgärder.

Informationsblad om kemikaliehantering

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den