Avgifter och klassning

Så mycket kostar det att ha en livsmedelsanläggning

Tre sedlar med svensk valuta
Från och med 2023 betalar du en avgift efter genomförd kontroll

Livsmedelskontrollen finansieras av avgifter. Under 2023 är timtaxan för livsmedelskontroll 1335 kronor. Varje år indexuppräknas timavgifterna.

Registreringsavgift

När vi registrerar din verksamhet tar vi ut en handläggningsavgift på 1335 kronor. Avgiften faktureras efter att du fått din registrering.

Avgift efter genomförd kontroll

Från och med 2023 kommer vi att ta ut en avgift efter att vi genomfört en livsmedelskontroll. Så kalld efterhandsdebitering. Du får betala för tiden som kontrollen tagit, med förberedelser, kontroll på plats och efterarbete. Miljöförvaltningens kostnader för kontrollen ska täcklas av avgifter.

Avgift för extra kontroll

Om vi upptäcker brister vid en planerad kontroll som behöver följas upp, eller om vi på grund av klagomål behöver göra extra kontroller i din verksamhet, tar vi ut en avgift för den tiden som kontrollen tar.

Uppdaterad den