Tillstånd, regler och tillsyn

Muddring

I samband med muddring kan du behöva ta kontakt med flera olika myndigheter. Den första kontakten tas lämpligen med länsstyrelsen.

Muddring är en form av vattenverksamhet som behöver anmälas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen skickar normalt ärende för yttrande till miljönämnden.

Länsstyrelsens webbsida

I samband med muddringen uppstår blöta massor som ska hanteras på något sätt. Muddringsmassor klassificeras som avfall, oavsett om sedimenten är förorenade eller ej.

Uppläggning av muddringsmassor på land är miljöfarlig verksamhet och kan omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Är föroreningsrisken med massorna ringa ska det anmälas till miljönämnden. Om föroreningsrisken inte är endast ringa eller om mängden muddermassor överstiger 1000 ton krävs tillstånd från länsstyrelsen.

För muddringsarbetet kan även bygglov eller strandskyddsdispens behövas.

Bygglov och andra lov

I vissa fall kan det vara aktuellt att dumpa muddermassor i ett vattenområde och då behövs tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndighetens webbsida

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den