Tillstånd, regler och tillsyn

Anmäl innan du installerar en värmepump

Innan du installerar en värmepump som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten måste du göra en anmälan till miljöförvaltningen. Detta framgår av 17 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Du behöver inte anmäla luftvärmepumpar. 

Så här anmäler du eller söker tillstånd

Du kan använda vår e-tjänst om du vill anmäla en värmepump enligt 17§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, eller om du vill ansöka om tillstånd för en värmepump utifrån våra vattenskyddsföreskrifter. 

Här hittar du vår e-tjänst för värmepumpar.

Här hittar du blanketten för anmälan och tillstånd för värmepump 

Hur lång tid tar det?

Vi på miljöförvaltningen har ambitionen att ett anmälningsärende ska vara handlagt inom två veckor från det att anmälan är komplett. Ansökan om tillstånd inom ett vattenskyddsområde och värmepumpar med mer än 20 kW kan ta lite längre tid att handlägga. 

Tillståndsplikt enligt vattenskyddsföreskrifterna

I följande fall måste du söka tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter för uttag av värme eller kyla:

  • Uttag från berg eller jord inom primär eller sekundär skyddszon enligt skyddsföreskrifterna för Sörmon, Härtsöga och Östra Sörmons vattenskyddsområde, samt Hynboholms vattenskyddsområde.
  • Uttag från ytvatten inom primär skyddszon till Kattfjordens vattenskyddsområde.

Här kan du läsa mer om våra vattenskyddsområden

Grannens medgivande kan behövas

Om du borrar på någon annans mark eller om du borrar närmre än 10 meter från grannens tomtgräns, måste du få ett skriftligt intyg från grannen som du bifogar i din anmälan. Du behöver även bifoga ett intyg från väghållaren om du vill borra mindre än tio meter från vägens mitt. 

Här hittar du en mall för grannyttranden

Avgift för handläggningen

Vi tar ut en avgift för handläggningen av anmälan och ansökan om tillstånd. Vi tar ut avgiften enligt vår taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Här hittar du miljöförvaltningens taxa

Luftvärmepumpar behöver inte anmälas

Om du installerar en luftvärmepump för hushållet behöver du inte göra en anmälan. Det gäller tillexempel luft/luftvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Uppdaterad den