Tillstånd, regler och tillsyn

Elsäkerhetsriktlinjer för konsulter och entreprenörer

Här hittar du egenkontrollprogram och riktlinjer för ansvar och elsäkerhet inom Karlstads kommun. Dokumenten riktar sig till dig som konsult, entreprenör och till kommunens egen personal.

Elsäkerhetsriktlinjer

Uppdaterad den