Näringsliv och arbete

Information till företagare med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset kommer nu många beslut som berör dig som näringsidkare. Karlstads kommun följer utvecklingen av corona och den påverkan det har på företagen och på samhället. 

Alla nämnder har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över regler och rutiner riktade mot företag och föreningar för att se hur kommunen kan bidra till att lindra effekterna av corona-pandemin. Kommunkoncernens bolag uppmanas att göra detsamma. 

Åtgärder för att minska konsekvenserna för företag 

Det här är exempel på åtgärder som i dagsläget genomförs inom kommunens ansvarsområde för att underlätta för företag och föreningar:

 • Vård- och omsorgsnämnden avsätter 450 000 kronor som ska gå till inköp från våra lokala företagare för att sätta guldkant på våra vård- och trygghetsboenden, resurscentrum och LSS-boenden som nu är stängda för besökare för att skydda våra äldre.
 • Avgifter som har betalats till kommunen för event som har blivit inställda, exempelvis lokalhyror och avgifter för utskänkningstillstånd återbetalas.
 • Vi ser över bokningsreglerna kring avbokningar riktade mot föreningar och företag.
 • Företag som vill har möjlighet att få anstånd med fakturor från kommunens förvaltningar, se mer information nedan.
 • Föreningsbidrag betalas ut i förskott.
 • Vi förenklar möjligheterna för mindre företag att delta i kommunens upphandlingar och överväger noga behovet av krav på kreditvärdighet och årsomsättning om ett sådant krav riskerar att försvåra för drabbade leverantörer att delta i upphandlingen.
 • Vi prioriterar utbetalningarna till våra leverantörer så de får sina pengar så fort som möjligt.
 • Karlstads uteserveringar får öppna tidigare. Säsongen för uteserveringar startar normalt den 1 april varje vår, men i år frångår Karlstads kommun den regeln och tillåter öppning från 20 mars. Beslutet gäller de serveringar som har en beviljad markupplåtelse för uteservering sedan tidigare. Vi kommer inte debitera för vad en längre markupplåtelse normalt skulle innebära.

Anstånd med fakturor för livsmedel, miljöskydd och bygglov

Just nu får många företag sina årliga fakturor från Karlstads kommuns gällande livsmedel och miljöskydd. Med tanke på det rådande läget kan det bli många (inom exempelvis restaurang- och cafébranschen) som behöver anstånd med betalning och självklart vill vi bevilja det.

Vi kommer även avvakta med att skicka ut nya fakturor vad gäller bygglov till småföretagare och för redan utskickade fakturor får du som är småföretagare anstånd.

För att kunna ge anstånd behöver vi uppgift om:

 1. Fakturanummer
 2. Kundnummer
 3. Tid som anståndet önskas, tre eller sex månader

Livsmedel och miljöskydd

Har du frågor kring anstånd med fakturor för livsmedel och miljöskydd. Kontakta oss via e-post på karlstadskommun@karlstad.se eller livsmedel@karlstad.se alternativt ring 054-540 00 00, svarsgrupp 3, knappval 4.

Bygglov

Har du frågor kring anstånd med fakturor för bygglov. Kontakta oss via e-post på karlstadskommun@karlstad.se eller stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se alternativt ring 054-540 00 00, svarsgrupp 3, knappval 4. 

Restauranger, caféer och skolmatsalar 

Folkhälsomyndigheten kom 24 mars ut med en ny föreskrift med krav på skärpt säkerhet i restaurangmiljöer. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Av föreskriften framgår att:
• besökare endast får äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.
• stående servering vid barer inte är tillåtet

Här har vi samlat frågor och svar om vad dessa regler innebär.

Läs mer om åtgärderna på Folkhälsomyndighetens sida.

Verksamt Värmland företagsjour 010 - 831 90 50

Nu öppnar Verksamt Värmland företagsjour, telefon 010 - 831 90 50. Dit kan du som företagare vända dig för att få information och vägledning om de olika stödåtgärder som kommer från regering och riksdag.
Öppettider: Vardagar kl. 09.00-16.00 (lunchstängt kl.12-13)

verksamt.se hittar du även samlad information från myndigheter om allt som rör situationen kring coronasmittan.

Besöksnäringen

Visit Värmland har en sida med information om vad som händer och hur det påverkar besöksnäringen.

Information på Visit Värmlands sida om besöksnäringen. 

Stöd från staten

För dig som företagare finns olika stöd att få från staten till följd av coronaviruset. Om du tillfälligt har betalningssvårigheter på grund av corona kan du ansöka om anstånd med betalning till Skatteverket.

Du kan även få stöd för att låta anställda gå ner i tid och lön istället för att behöva säga upp dem. 

Karensavdraget för sjuklön och sjukpenning tas tillfälligt bort.

Du kan läsa mer om olika stödåtgärder som sätts in samt annan viktig information som rör situationen kring coronasmittan på webbplatsen verksamt.se

Samlad information från myndigheter för dig som företagare på verksamt.se

Svenskt näringsliv

Svenskt näringsliv arbetar med att ta fram konkreta krisåtgärder. De samlar och uppdaterar löpande information som kan vara till nytta för dig som näringsidkare.

Information till dig som företagare på Svenskt näringslivs webbplats

Företagarna

Företagarna samlar artiklar som kring corona och hur den påverkar dig som svensk småföretagare.

Råd och stöd till företag på företagarnas webbplats

Handelskammaren Värmland

Handelskammaren har samlat information om hur andra företag jobbar med anledning av corona. Ta del av exempel och information som Handelskammaren samlat.

Information om corona på Handelskammarens webbplats

Följ vad som händer inom Karlstads kommun

Karlstads kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att få veta vad som gäller kring Karlstads kommuns verksamheter med anledning av coronaviruset, gå in på karlstad.se/corona

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den