Corona företagare

Frågor och svar om lag för serveringsställen

Trängsel mellan människor i till exempel köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Den 1 juli 2020 trädde en ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft.

Här har vi samlat frågor och svar om vad denna lag innebär:

Vilka berörs av lagen?

Lagen gäller näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten av mat eller dryck och där möjlighet ges till förtäring på stället. Lagen gäller även verksamheter som inte har serveringstillstånd. Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället omfattas inte, exempelvis kiosker, food trucks och liknande där det saknas sittplatser och bord. Inte heller gäller lagen för personalrestauranger och skolmatsalar.

Vad ska restaurangen/verksamheten göra för att minska risken för smittspridning?

Restauranger, barer, caféer och andra serveringsställen ska exempelvis:

  • Se till att besökare äter och dricker sittandes vid bord. 
  • Ha rutiner för att göra risken för smittspridning bland besökare så liten som möjligt.
  • Hålla sig uppdaterade och följa Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Värmlands rekommendationer.
  • Ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Vilka ytor på serveringsstället omfattas av lagen?

Till restauranger och serveringsställen hör enligt lagen även biutrymmen som vestibuler, foajéer, separata rum med dansgolv, korridorer, trappor, hissar, toaletter och liknande. Lagen gäller även uteserveringar.

Får man servera buffé?

Det är inte förbjudet att servera buffé men restaurangen/verksamheten måste se till att det inte blir trängsel. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Får besökare hämta sin egen mat istället för att personal bär ut den?

Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer.

Måste hämtmat hanteras på ett särskilt sätt?

Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

Kan barn ta mat själva i skolrestaurangen eller bör de få sin mat serverad?

Ja, barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan enligt livsmedelsverkets bedömning.

Vad händer om restaurangen/verksamheten inte uppfyller kraven?

Lagen innebär att Karlstads kommun ansvarar för tillsynen av serveringsställen som restauranger, barer och kaféer. Vi har befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte uppfyller kraven.

Kommer kommunen att kontrollera att restauranger följer lagen?

Ja, miljöförvaltningen gör särskilda kontroller för att se så att restauranger följer lagen. 

Var vänder jag mig om jag vill anmäla trängsel på en servering?

Om du har upplevt trängsel på en servering kan du mejla till karlstadskommun@karlstad.se. Ange vilka problem du har observerat, plats, datum och tid. Det är bra om du är så specifik som möjligt. 

Vad har restaurangägare för ansvar för ytan utanför/i anslutning till restaurangen?

Restaurangägarens ansvarar för att motverka trängseln inne i restaurangen och trängsel i kön in till restaurangen. Människor som vistas utanför krogarna utan att stå i kö omfattas inte av restaurangägarens ansvar, utan här gäller det personliga ansvaret att förhindra smittspridning, dvs att hålla avstånd till varandra. Men lagen om ordningsvakter gäller också, där är det verksamhetens ansvar att det inte uppstår störningar i anslutning till verksamheten, exempelvis i slutet av en längre kö eller bråk mellan restauranggäster på andra sidan gatan.

Hur länge gäller lagen?

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Denna lag trädde i kraft den 1 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020. 

Fler frågor och svar kring Corona i Karlstads kommun.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den