Corona företagare

Arbetsgivare uppmanas identifiera samhällsviktig verksamhet

Alla arbetsgivare i Karlstads kommun ska identifiera om de bedriver samhällsviktig verksamhet. Detta för att säkerställa att den personal som berörs får kännedom om vad det innebär och att de är garanterade barnomsorg även i en situation med stängda förskolor och skolor.

Idetifieringen av samhällsviktig verksamhet är en förberedelse för om situationen med corona-pandemin förvärras och vi hamnar i en situation då skolor och förskolor måste stängas.

För att hindra smittspridning av virussjukdomen Covid-19 kan regeringen eller huvudman fatta beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

För dig som är arbetsgivare eller uppdragsgivare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas barnomsorg om ett sådant beslut fattas. Karlstads kommun är ansvarig för att det sker en identifiering av samhällsviktig verksamhet i sitt geografiska område och har därför skickat ut instruktioner till alla arbetsgivare i kommunen.

Som verksamhetsutövare, till exempel arbetsgivare eller uppdragsgivare, ska du bedöma om företaget eller organisationen bedriver samhällsviktig verksamhet utifrån föreskriften MSBFS 2020:3 och allmänna råd MSBFS 2020:4.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet på msb:s webbplats

Allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet på msb:s webbplats

MSB har tagit fram ett stöd för att hjälpa dig att bedöma om din verksamhet, eller delar av den, är samhällsviktig vid en stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Stödet hjälper dig även att identifiera och planera för vilken personal som behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Stöd till verksamhetsutövare för att identifiera samhällsviktig verksamhet.pdf

Du som arbetsgivare eller uppdragsgivare ska inte skicka in några underlag varken till Karlstads kommun eller till MSB. Huvudsaken är att verksamhetsutövaren vet om att den har samhällsviktig verksamhet och vilka medarbetare som har den typen av uppdrag eller tjänster. Frågor om föreskrifterna och de allmänna råden besvaras av MSB.

Vilka verksamheter är samhällsviktiga?

Exempel på vilken verksamhet som bedöms som samhällsviktig vid en stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet hittar du i det allmänna rådets (MSBFS 2020:4) bilaga. Bilagan finns på sida 3.

Läs mer på www.msb.se/foreskriftomsorg 

De som arbetar med samhällsviktig verksamhet kommer att få barnomsorg

Karlstads kommun har förberett sig på att förskolor, grundskolor och fritidshem kan tvingas stänga på grund av corona-pandemin. Karlstadsbor som arbetar med samhällsviktig verksamhet kommer att få plats på förskola och fritidshem för sina barn även om det skulle beslutas om stängning.

Det är varje arbetsgivare som nu ska informera sina medarbetare om att de har ett samhällsviktigt uppdrag.

Information om hur de som har samhällsviktiga uppdrag ska gå tillväga för att anmäla behov av barnomsorg kommer först om regeringen fattar ett sådant beslut. Vi kommer då att informera om det på kommunens webbplats karlstad.se. De kommer inte att kunna anmäla behov av barnomsorg innan ett sådant beslut har fattats.

Jag har fått utskicket - men detta berör inte mig

Om du fått utskicket men inte berörs av det så kan du bortse från utskicket. Du behöver då inte göra någonting.

Uppdaterad den