Corona företagare

Åtgärder för att minska konsekvenserna för företag

Alla nämnder har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över regler och rutiner riktade mot företag och föreningar för att se hur kommunen kan bidra till att lindra effekterna av corona-pandemin. Kommunkoncernens bolag uppmanas att göra detsamma. 

Det här är exempel på åtgärder som i dagsläget genomförs inom kommunens ansvarsområde för att underlätta för företag och föreningar:

 • Fem miljoner kronor avsätts för att finansiera ytterligare åtgärder för att underlätta för näringslivet och föreningslivet, i syfte att lindra effekterna av corona-pandemin. Beslut om fördelning av pengarna sker i kommunstyrelsen.
 • Vård- och omsorgsnämnden avsätter 450 000 kronor som ska gå till inköp från våra lokala företagare för att sätta guldkant på våra vård- och trygghetsboenden, resurscentrum och LSS-boenden som nu är stängda för besökare för att skydda våra äldre.
 • Avgifter som har betalats till kommunen för event som har blivit inställda, exempelvis lokalhyror och avgifter för utskänkningstillstånd återbetalas.
 • Vi ser över bokningsreglerna kring avbokningar riktade mot föreningar och företag.
 • Företag har möjlighet att få anstånd med fakturor från Karlstads kommun.
 • Föreningsbidrag betalas ut i förskott.
 • Vi förenklar möjligheterna för mindre företag att delta i kommunens upphandlingar och överväger noga behovet av krav på kreditvärdighet och årsomsättning om ett sådant krav riskerar att försvåra för drabbade leverantörer att delta i upphandlingen.
 • Vi prioriterar utbetalningarna till våra leverantörer så de får sina pengar så fort som möjligt.
 • Karlstads uteserveringar får öppna tidigare. Säsongen för uteserveringar startar normalt den 1 april varje vår, men i år frångick Karlstads kommun den regeln och tillåt öppning från 20 mars. Beslutet gäller de serveringar som har en beviljad markupplåtelse för uteservering sedan tidigare. 
 • Vi kommer inte ta ut någon markupplåtelseavgift för restaurangers uteserveringar under år 2020.
 • Vi gör det enklare för butiker och verksamheter och butiker att flytta ut på trottoaren utanför. Under april och maj behövs inget tillstånd för att använda gatumarken utanför butiken i centrum och Haga.
 • Vi stödjer Region Värmlands förslag om att omarbeta avtalet för servicetrafik i syfte att stötta de trafikföretag som inte har lika många resebeställningar nu. Det innebär att taxi- och bussbolag som på grund av läget har mindre att göra kan användas i servicetrafiken för samhällsnyttiga ändamål

Uppdaterad den