Näringsliv och arbete

Inköp och upphandling

Karlstads kommun köper varor och tjänster för tre miljarder kronor varje år. Våra inköp omfattar varor, tjänster och entreprenad inom ett stort antal områden. 

Vi planerar och genomför upphandlingar och inköp utifrån de lagar och regler som gäller för offentlig upphandling. Kommunen har också en upphandlingspolicy som innehåller övergripande målsättningar och principer.

Upphandlingspolicy Karlstads kommun.pdf

iphone Kundmottagningen

Aktuella avtal

AvtalsdatabasVilka avtal finns i Karlstads kommun? Här kan du hitta och söka bland våra avtal.

Uppdaterad den