Inköp och upphandling

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

I Karlstads kommun tillämpar vi LOV – lagen om valfrihetssystem – för utförande av hemtjänst, personlig assistans och daglig verksamhet. Här finner du information om att bli och vara utförare.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att kommunen inte behöver göra en traditionell upphandling för att anlita privata utförare. Istället har kommunen bestämt vilka krav som företag ska uppfylla för att få vara utförare inom hemtjänst, personlig assistans och daglig verksamhet. Alla företag som uppfyller kraven godkänns.

Så här blir man utförare

Det företag som vill bli utförare enlig LOV i Karlstads kommun lämnar en ansökan till kommunen. Vill du vara utförare inom flera tjänster så måste du göra en ansökan för respektive tjänst. Ansökan kan göras när som helst. Företag som uppfyller kommunens krav godkänns som utförare. Detta innebär att kommunen inte kan bestämma hur många företag som blir utförare. Det innebär också att företag kan komma till allt eftersom de godkänns som utförare. Det är kunderna som genom val av utförare styr vilken volym varje utförare får på sin verksamhet.

Bli utförare av daglig verksamhet

Bli utförare av hemtjänst

Bli utförare av personlig assistans

Uppdaterad den