Inköp och upphandling

Mer för varje krona

Bild på pengar och betalkort

Vi ska göra affärer som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara och använda våra resurser ansvarsfullt och effektivt - så vi får mer för varje krona .

Karlstads kommun köper varor och tjänster för tre miljarder kronor varje år. I Karlstads kommuns upphandlingspolicy finns även de övergripande mål och prioriteringar som alla inköp och upphandlingar i kommunen har som utgångspunkt.

Det är kommunens upphandlingsavdelning som har ett övergripande ansvar för upphandlingar och de avtal som kommunen tecknar. Det ska finnas avtal för de varor och tjänster som köps regelbundet av koncernens verksamheter. 

Varför hållbarhetskrav?

Offentliga myndigheters upphandlingar har stor påverkan på marknaden. Genom att ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar visar vi att vi är beredda att vara en vägvisare för ett hållbart samhälle med inriktning mot en god livsmiljö och en hållbar utveckling. Detta för att säkra framtida generationers livsvillkor. Det är även ett av EU:s grundläggande och prioriterade mål.

 

Uppdaterad den