Service till företag

Kompetensförsörjning

Kvinna i hjälm inne i en fabrik

Det är en självklarhet för Karlstads kommun att jobba för att företagen i vår region mår bra – på alla sätt. Att hitta och behålla rätt kompetens är en mycket viktig del för att företag ska kunna växa och utvecklas.

I dag är bristen på rätt kompetens påtaglig i de flesta branscher och många företag hämmas av att de inte får tag på den specifika kompetens de behöver. Tillsammans med de olika branscherna i kommunen kartlägger vi de kompetensbehov som finns. Vi kan vara en länk mellan företagen och olika utbildningsaktörer för att skapa bättre matchningar.

Dialog om kompetensbehov

I Karlstad finns en rad olika yrkesutbildningar för vuxna på gymnasial nivå. Dessutom har vi flera YH-utbildningar som är framtagna i direkt samverkan med branscher och företag. I dialog med dig som företagare kan olika utbildningar formas för att på ett bra sätt matcha dina behov och bidra till er framtida kompetensförsörjning, oavsett om det är på gymnasial- eller YH-nivå. Hör gärna av dig till oss för en dialog om ditt företags kompetensbehov.

Kontakta oss

Har du funderingar eller idéer kring kompetensförsörjning, kontakta näringslivsutvecklare Maria Starrin, maria.starrin@karlstad.se,
telefon 054-540 81 19.

Uppdaterad den