Service till företag

Information till företagare med anledning av coronaviruset

Sola i Karlstad står staty vid Klarälvens strand i centrala Karlstad.

Med anledning av coronaviruset kommer nu många beslut som berör dig som näringsidkare. Karlstads kommun följer utvecklingen av corona och den påverkan det har på företagen och på samhället. 

Du som företagare är varmt välkommen att kontakta oss med funderingar och frågor kopplade till corona-pandemin. Vi vill förenkla och hjälpa till så mycket vi kan.

Har du frågor eller funderingar hör av dig till Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 så hjälper vi dig direkt till rätt person på näringslivsavdelningen eller inom annan verksamhet.

Det här är exempel på åtgärder som i dagsläget genomförs inom kommunens ansvarsområde för att underlätta för företag och föreningar:

  • Företag som vill har möjlighet att få anstånd med fakturor från kommunens förvaltningar, se mer information nedan.
  • Vi förenklar möjligheterna för mindre företag att delta i kommunens upphandlingar och överväger noga behovet av krav på kreditvärdighet och årsomsättning om ett sådant krav riskerar att försvåra för drabbade leverantörer att delta i upphandlingen.
  • Vi prioriterar utbetalningarna till våra leverantörer så de får sina pengar så fort som möjligt.
  • Slopad avgift markupplåtelse under 2021 och förlängd säsong för uteserveringar.

Anstånd med fakturor

Med tanke på det rådande läget kan det vara många företag som behöver anstånd med betalningar. 

Du som företagare har möjlighet att söka anstånd för fakturor från Karlstads kommun. Kontakta oss via e-post på karlstadskommun@karlstad.se eller ring 054-540 00 00.

Lättnader för näringslivet – slopad markupplåtelse och förlängd säsong uteservering

För att försöka stötta lokala företagare tar kommunen inte ut någon hyra för markupplåtelse under 2021 och förlänger säsongen för uteserveringar.

Här kan du läsa mer om hur du kan ta del av lättnaderna.

Restauranger, caféer och andra serveringsställen

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om vad som gäller just nu.

För dig som genomför evenemang

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om vad som gäller just nu. 

Läs mer om att arrangera evenemang i Karlstad på denna sida.

Verksamt Värmland företagsjour

För företag som drabbats i spåren av pandemin finns stöd och hjälp att få. Ring Verksamt Värmlands jourtelefon för att prata med rådgivare som svarar på dina frågor, informerar om nationella och regionala stödåtgärder och guidar dig rätt.

Företagsjouren har öppet måndag–fredag klockan 10.00–12.00, telefon 010-831 90 50.

Myndigheternas samlade information för företagare

På verksamt.se hittar du mer information om vad som gäller för dig som företagare, där kan du bland annat läsa mer om omställningstöd, korttidsarbete, karensavdrag och andra stödåtgärder som gäller för företagare under pandemin.

På verksamt.se hittar du samlad information från myndigheter med anledning av pandemin.

Samlad information på regeringens webbplats om åtgärder som vidtagits för företagare under pandemin.

Lägesbild Värmland

Lägesbild Värmland är en omvärldsanalys av hur näringslivet och arbetsmarknaden påverkas i Värmland på grund av coronasmittan. Syftet är att ge en samlad utgångspunkt för att bidra till gemensam och samordnad handlingskraft i länet.​ 

På Region Värmlands webbplats hittar du Lägesbild Värmland.

Svenskt näringsliv

Svenskt näringsliv arbetar med att ta fram konkreta krisåtgärder. De samlar och uppdaterar löpande information som kan vara till nytta för dig som näringsidkare.

Information till dig som företagare på Svenskt näringslivs webbplats.

Företagarna

Företagarna samlar artiklar kring corona och hur den påverkar dig som svensk småföretagare.

Råd och stöd till företag på företagarnas webbplats.

Följ vad som händer inom Karlstads kommun

Karlstads kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att få veta vad som gäller kring Karlstads kommuns verksamheter med anledning av coronaviruset, gå in på karlstad.se/corona

Uppdaterad den