Service till företag

Företagsservice

00:21 min

Vi vill ha ett gott företagsklimat som bygger på en bra dialog mellan kommun och näringsliv. Med Företagsservice kan du som företagare på ett enkelt sätt komma i kontakt med kommunen, få hjälp med dina ärenden och svar på frågor. 

Det kan handla om bygglov och brandskydd, alkoholtillstånd eller andra frågor inom teknik, fastighet, miljö och hälsa.

Ska du exempelvis öppna en restaurang? Spara tid och pengar genom boka tid hos Företagsservice på Karlstads kommun. Du får träffa våra medarbetare från olika verksamheter vid samma tillfälle och alla är där för att hjälpa dig göra rätt från början. Enkelt och anpassat. Här växer vi tillsammans.

Boka ditt möte via Kontaktcenter eller e-tjänst

Bokning av ett möte görs via Karlstads kommuns Kontaktcenter eller via vår e-tjänst. De ställer de rätta frågorna och ser till att Företagsservice får den informationen de behöver.

Är det en fråga som kräver samordning av flera verksamheter så sköter Företagsservice det och ser till att de handläggare som behövs för ärendet är med på mötet. 

Kontaktcenter och Företagsservice når du via 054-540 00 00.

E-tjänst: Boka tid hos Företagsservice

E-tjänster och självservice

Vill du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd, söka bygglov eller veta vilka upphandlingar som pågår i Karlstads kommun? Det finns flera e-tjänster som kan förenkla för dig som företagare.

Det är viktigt att du som bedriver näringsverksamhet får det stöd som du behöver från kommunen och vi jobbar därför för att ta fram e-tjänster som ska förenkla för dig i ditt dagliga arbete.

E-tjänster för dig som företagare 

Rådgivning företag

Du som företagare kanske upplever att det är svårt att veta var i kommunen du ska vända dig i en specifik fråga. Företagsservice hjälper dig med det. Via den här e-tjänsten kan du enkelt skicka in dina funderingar eller generella frågor och få svar.

E-tjänst: Rådgivning företag 

Checklistor på verksamt.se

Verksamt.se är en myndighetsgemensam webbplats som samlar information och e-tjänster för den som driver eller ska starta företag. Svara på några enkla frågor och skapa en checklista anpassad utifrån din nuvarande situation med information om vilka tillstånd du behöver söka hos kommunen och myndigheter.

Checklistan ger dig en överblick över:

  • Vilka tillstånd du behöver söka
  • Vilka uppgifter du ska lämna till din kommun och olika myndigheter
  • I vilken ordning du ska göra allting

E-tjänst: checklistor på verksamt.se 

 

Uppdaterad den