Service till företag

Projekt för hållbar handelsutveckling i staden 2.0

03:31 min

Projektet vände sig till företagare som ville utveckla sin verksamhet med onlineförsäljning och inspireras till nya affärs- och butikskoncept. Projektet pågick fram till slutkonferensen 11 november 2021.

Hållbar handelsutveckling i staden

Projektet Hållbar handelsutveckling i staden vände sig till små och medelstora företag i kommunerna: Filipstad, Forshaga, Karlstad, Kristinehamn, Sandviken, Säffle, Torsby och Vansbro. Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Region Värmland och Tillväxtverket.

Projektets övergripande mål var att företag stärks, utvecklas och anammar nya vägar till försäljning genom digitalisering och kunskaper om affärs-/butikskoncept. Projektet utmanade föreställningar, normer, maktstrukturer och andra hämmande faktorer för företags utveckling genom hållbarhetsaspekterna jämställdhet, mångfald och miljö som hävstång för tillväxt och digitalisering.

Fokusmålgrupp var företag som säljer produkter eller tjänster till slutkund samt fastighetsägare med kommersiella lokaler.

Projektets förväntade resultat var att stärka företagens konkurrenskraft på en lokal, nationell och internationell marknad genom att använda digitala tjänster. Vidare förväntades nya kunskaper och affärsmöjligheter för företagen och att fastighetsägare kan erbjuda tjänster som morgondagens handlare/företag efterfrågar.

Vill du veta mer?

Information om projektet och kontaktuppgifter hittar du på Filipstads kommuns webbplats:

Hållbar handelsutveckling i staden på Filipstads kommuns webbplats.

Kontakt i Karlstads kommun

Kontaktperson i Karlstads kommun är näringslivsutvecklare Rose-Marie Andersson, rose-marie.andersson@karlstad.se

Uppdaterad den